Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Afvaldumpingen

Jerrycans

Afvaldumpingen kunnen gevaarlijk zijn! Met enige regelmaat komen in de gemeente Houten dumpingen van afval voor. Met name de kosten voor de afvoer van asbest of afval van de productie van synthetische drugs, zoals XTC, vormen een probleem.

Daarnaast worden regelmatig dumpingen van afval uit de hennepteelt aangetroffen. De dumpingen vormen een reëel gevaar voor de gezondheid van gebruikers van terreinen, omwonenden en ons leefmilieu.

Hoe herken je dumpingen?

Een illegale dumping van drugsafval is vaak goed te herkennen. Het afval ligt meestal langs de weg, in een boomgaard of in een weiland. Het zijn vaak kunststof vaten (plastic drums en jerrycans). Soms wordt het afval in een uitgebrande auto aangetroffen. Uit het land komen steeds vaker meldingen van “innovatieve” dumpplaatsen zoals rijdend over de weg, in mestkelders en wasstraten.

Wat te doen als je een illegale dumping of iets verdachts ziet?

Wees alert als u een auto ziet op een niet voor de hand liggende plaats in het buitengebied, bijvoorbeeld op een doodlopend weggetje. Als u getuige bent van een verdachte situatie of een illegale dumping, bel dan 112.

Zorg altijd dat uw eigen veiligheid voorop staat. Maak alleen als dat veilig mogelijk is foto’s. Noteer nummerborden en maak een beschrijving van de vervoersmiddelen en aanwezige personen. Dat kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800 - 7000.

Bent u zelf de eigenaar van de grond waar het afval ligt?

Doe dan ook officieel aangifte bij de politie. Als de dader bekend is, kunt u mogelijk schade verhalen. Bij het aantreffen van een dumping alarmeert u eerst de hulpdiensten door 112 te bellen. Beveilig de omgeving en probeer mensen op een veilige afstand te houden. Het afval kan licht ontvlambaar, zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig zijn; zelfs in de openlucht op de grond of leeggegoten in een put. Vermijd contact met de stoffen, hou de wind in de rug. Blijf, zo goed als het kan, ver bij de stoffen vandaan. Voorkom dat u dampen inademt.

Ondersteuning bij opruimen

De gemeente kan u ondersteunen bij het aanpakken van de dumping en heeft contacten met gespecialiseerde bedrijven die kunnen opruimen. In sommige gevallen kan de gemeente dit verzorgen.

Opruimen illegale dumping

Subsidie opruimen drugsafvaldumpingen

De dader van een dumping is meestal niet bekend; de eigenaar van het perceel waar gedumpt is, is daarom financieel aansprakelijk voor het verwijderen van het afval en indien nodig het saneren van de bodem. Het opruimen kan landeigenaren en overheden flink op onkosten jagen. Zeker wanneer vloeistoffen zijn weggelekt en de bodem moet worden schoongemaakt.

Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen hiervoor subsidie krijgen. Die kan oplopen tot 50% van de gemaakte kosten. De provincie Noord-Brabant voert de landelijke subsidieregeling uit voor heel Nederland. De afdeling Subsidies van de provincie is bereikbaar via subsidie@brabant.nl  of telefonisch via (073) 680 8282 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur).

Aan de rechterzijde vindt u links naar bepaalde websites voor meer informatie.

Heeft u vragen over dit onderwerp aan de gemeente Houten? We zijn dagelijks tijdens kantooruren bereikbaar via (030) 639 2611, ’s avonds en in het weekend op (030) 639 2101.

Print Icoon printen