Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Afvalstoffenheffing, hoe zit dat?

Afval verbranden
Het verbranden van afval is fors duurder geworden

Verhoging verbrandingsbelasting

De regering heeft de belasting op het verbranden van afval fors verhoogd. Daardoor is het verbranden van afval in twee jaar tijd 40% duurder geworden. In Houten zijn wij het afval beter gaan scheiden, waardoor wij 23% minder afval naar de verbrandingsoven afvoeren. Maar door de extra belasting, betalen wij toch meer geld aan het verbranden van afval.

Opbrengsten papier, textiel en metaal dalen

De handelsoorlog tussen V.S. en China heeft invloed op de opbrengst van verschillende gerecyclede afvalstoffen. De opbrengst van papier is gehalveerd. Oude metalen leveren een kwart minder op dan een jaar geleden. De gemeente gebruikt de opbrengst van papier en metaal om een deel van de kosten te dekken die de gemeente maakt voor het inzamelen en verwerken van uw afval. Hoe meer afvalstoffen opleven, hoe minder heffing u hoeft te betalen. Helaas dalen nu de opbrengsten waardoor de heffing stijgt.

Gesorteerd plastic
Gesorteerd plastic ligt te wachten op verdere verwerking

Plastic recyclen wordt steeds duurder

In Houten worden de verpakkingen (Plastic, Blik en Drinkpakken) heel goed gescheiden. Wij halen nu maar liefst 1,3 miljoen kg verpakkingen per jaar op. Ongeveer 26 kg per inwoner. In heel het land worden verpakkingen steeds beter gescheiden. Verwerkingsbedrijven krijgen daardoor meer verpakkingen aangeboden dan zij kunnen verwerken. Een deel wordt nu opgeslagen en in Duitsland verwerkt. Dit jaar heeft o.a. China de grenzen gesloten voor gerecycled plastic en papier. Daardoor moet het recyclen en hergebruiken van afval meer in Europa zelf worden gedaan.

Het kost tijd en geld om dat te regelen. Hierdoor zijn de kosten van het verwerken van verpakkingen 50% gestegen. De gemeente krijgt een vergoeding van de verpakkingsindustrie voor het inzamelen en verwerken van de verpakkingen. Helaas is die vergoeding niet gestegen zodat de inwoners meer zelf moeten betalen voor het recyclen van verpakkingen.

Gelukkig komen er binnnenkort nieuwe afspraken met de verpakkingsindustrie. Gemeenten hoeven dan het recyclen van de verpakkingen niet meer te regelen en te betalen. De gemeente blijft de verpakkingen (PMD) inzamelen en levert die af bij de verpakkingsindustrie. Dat heeft een gunstig effect op de heffing.

De heffing in Houten ligt nog steeds onder het gemiddelde

Hoewel de heffing stijgt, is de heffing in onze gemeente nog steeds flink lager dan het landelijk gemiddelde. Ook vergeleken met de heffing in andere gemeenten in onze provincie is de heffing in Houten laag.

De gemeente verdient niet aan de afvalinzameling

Soms denken mensen dat de gemeente verdient aan de afvalinzameling. Dat is een fabeltje. De gemeente mag niet verdienen op de afvalstoffenheffing. Als de gemeente geld overhoudt, dan moet ze dat het jaar daarna verrekenen. Clubs of organisaties kunnen soms wel wat verdienen aan afvalinzameling: denk aan de kerken en scholen die het oud papier in onze gemeente ophalen.

Hoe goed scheiden wij ons afval eigenlijk?

afval scheiden
De inwoners van Houten scheiden hun afval erg goed. Zeker vergeleken met de gemiddelde Nederlander.

Heeft het scheiden nog wel zin?

Natuurlijk heeft het zin om uw afval goed te scheiden. Afval recyclen heeft 3 grote voordelen boven verbranden:

  1. Het spaart grondstoffen uit: bijvoorbeeld bomen voor papier, aardolie voor plastic, (zeldzame) metalen voor apparaten en blik.
  2. Recyclen kost meestal minder energie dan het winnen van grondstoffen en maken van nieuwe materialen. Voor nieuw aluminium is bijvoorbeeld 20 keer zoveel energie nodig als voor het omsmelten van oud aluminium. De kwaliteit van gerecyclede materialen is meestal net zo goed.
  3. Recyclen zorgt voor minder broeikasgassen. Door het scheiden van uw afval hoeven er minder grondstoffen te worden gebruikt
scheiden
Installaties kunnen verpakkingen ook uit het restafval halen.

Het afval kan toch ook in een fabriek worden gescheiden?

In ons land zijn een paar installaties die verpakkingen (plastic, blikjes en drinkpakken) met machines uit het restafval halen. Dat noemen wij nascheiding. Hoe goed die installaties werken is niet bekend omdat de bedrijven de resultaten nog niet openbaar maken. Met de installaties kunnen oud papier en GFT trouwens niet worden gerecycled. Papier en GFT moet iedereen dus sowieso goed blijven scheiden. Volgend jaar wordt duidelijk of afval uit de provincie Utrecht naar een nascheiding zou kunnen. Houten heeft interesse om het afval uit verzamelcontainers bij appartementen te laten nascheiden. Maar eerst wil de gemeente weten wat het kost en hoe goed zo’n installatie werkt.

Minder afval is nog beter!

Iedere dag produceren we per persoon zo'n anderhalve kilo afval. De beste manier om wat voor het milieu te doen is om de berg afval te verkleinen. Daarmee besparen wij ook nog eens geld. Minder afval maken kan vaak heel simpel. Neem bijvoorbeeld je eigen waterflesje of koffiebeker mee voor onderweg. Of plak een nee/nee-sticker op je brievenbus. Kook niet te veel eten en maak restjes uit de koelkast op tijd op. Op www.milieucentraal.nl staan meer tips hoe u minder afval kunt veroorzaken.

Print Icoon printen