Ontheffing verbranden

Waar mensen wonen of werken wordt afval geproduceerd. Om dit afval op een zo efficiƫnt mogelijke en milieuvriendelijke manier in te zamelen en te verwerken is een heel systeem opgezet. Veelal is dit systeem vastgelegd in wettelijk dwingend voorgeschreven regels. Soms hebben gemeenten een (beperkte) vrijheid in het vaststellen van regels betreffende een specifiek onderdeel van de afvalverwerking.

Wannneer kan je een ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen aanvraag?

  • snoeihout en rooihout van fruittelers in het buitengebied in de periode van 1 oktober tot 1 mei;
  • bomen, struiken of planten in verband met het voorkomen van de verspreiding van virussen en bacteriĆ«n;
  • snoeihout dat is vrijgekomen bij het onderhouden van groene landschapselementen. Deze elementen zijn: bomenrijen en -lanen, grienden, hagen, hakhoutbosjes, hoogstamboomgaarden, houtsingels, knotbomen en groene erfafscheidingen van bijzondere landschappelijke waarde;
  • kamp-, Paas- en Kerstvuren en dergelijke.
Aanvraag ontheffing verbranden (pdf, 193 KB)

Er wordt gestreefd om elke aanvraag binnen twee weken af te handelen. Aan de verleende ontheffing voor het verbranden van snoeihout of rooihout worden voorschriften verbonden.

Bij elke verbranding kan een toezichthouder controleren of men zich aan de voorschriften houdt. Politie en brandweer worden door de gemeente op de hoogte gesteld van de verleende ontheffing voor het verbranden van snoeihout.

U mag tuinafval niet verbranden. U kunt het namelijk in uw groene kliko gooien, gratis inleveren op het afvalscheidingstation of gratis laten ophalen door een afspraak te maken.