Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontheffing verbranden

Waar mensen wonen of werken wordt afval geproduceerd. Om dit afval op een zo efficiƫnt mogelijke en milieuvriendelijke manier in te zamelen en te verwerken is een heel systeem opgezet. Veelal is dit systeem vastgelegd in wettelijk dwingend voorgeschreven regels. Soms hebben gemeenten een (beperkte) vrijheid in het vaststellen van regels betreffende een specifiek onderdeel van de afvalverwerking.

Wet milieubeheer

Zo staat in de Wet milieubeheer dat het verbranden van afval in principe verboden is, behalve voor bedrijven die hiervoor een omgevingsvergunning hebben. Burgemeester en wethouders van een gemeente kunnen in bijzondere gevallen ontheffing verlenen.

Richtlijnen voor afvalverbranding

In de "Beleidsregels afvalverbranding" van de gemeente Houten is vastgesteld in welke gevallen er ontheffing kan worden verleend voor het verbranden van afval.

Men kan ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen krijgen als het gaat om het verbranden van:

  • snoeihout en rooihout van fruittelers in het buitengebied in de periode van 1 oktober tot 1 mei;
  • bomen, struiken of planten in verband met het voorkomen van de verspreiding van virussen en bacteriĆ«n;
  • snoeihout dat is vrijgekomen bij het onderhouden van groene landschapselementen. Deze elementen zijn: bomenrijen en -lanen, grienden, hagen, hakhoutbosjes, hoogstamboomgaarden, houtsingels, knotbomen en groene erfafscheidingen van bijzondere landschappelijke waarde;
  • kamp-, Paas- en Kerstvuren en dergelijke.

Aanvraag om ontheffing

Het aanvraagformulier ontheffing verbranden vindt u hieronder.

Aanvraagformulier ontheffing verbranden

Er wordt gestreefd om elke aanvraag binnen twee weken af te handelen. Aan de verleende ontheffing voor het verbranden van snoeihout of rooihout worden voorschriften verbonden.

Bij elke verbranding kan een toezichthouder controleren of men zich aan de voorschriften houdt. Politie en brandweer worden door de gemeente op de hoogte gesteld van de verleende ontheffing voor het verbranden van snoeihout.

U mag tuinafval niet verbranden. U kunt het namelijk in uw groene kliko gooien, gratis inleveren op het afvalscheidingstation of gratis laten ophalen door een afspraak te maken met de Afvalapartlijn (030 - 63 92 611 ).

Contact

Wilt u weten hoe het met uw aanvraag staat of heeft u vragen over de Beleidsregels afvalverbranding? Neemt u dan contact op met de team VTH via telefoonnummer (030) 639 2611. U kunt ook een e-mail sturen naar omgevingsloket@houten.nl.

Print Icoon printen