Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Handhavingsverzoeken

Heeft u het vermoeden dat iemand regels overtreedt? Dan kunt u een verzoek om handhaving indienen bij de gemeente. De gemeente moet binnen acht weken een beslissing nemen over uw verzoek.

Het gaat hier overtredingen op het gebied van:

  1. Milieu (Bodem/Lucht/Geluid)
  2. Bestemmingsplannen
  3. Bouwen zonder vergunning

De gemeente bekijkt of er inderdaad rechtsregels of (vergunning)voorschriften worden overtreden. Als dat zo is dan de gemeente maatregelen nemen. De gemeente kan een dwangsom opleggen, een vergunning intrekken of bestuursdwang toepassen. Tegen het besluit om wel of niet tot handhaving over te gaan, kan bezwaar en beroep worden aangetekend.

Print Icoon printen