Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Bewijs van in leven zijn

Direct digitaal aanvragen

Een verklaring van in leven zijn, is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een bepaalde burger in leven is. Dit document kan noodzakelijk zijn voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties. De verklaring van in leven zijn is een soort uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), die u alleen kunt verkrijgen bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven. U heeft een DigiD inlogcode nodig en u moet kunnen betalen met iDEAL of creditcard. De kosten hiervan zijn € 10,65.

De verklaring van in leven zijn is uitsluitend geldig voor gebruik bij Nederlandse instanties. Als een buitenlandse instelling vraagt om een bewijs van in leven zijn, dient u een zogenaamde Attestatie de Vita aan te vragen. De Attestatie de Vita kan niet digitaal worden aangevraagd, hiervoor dient u persoonlijk bij de balie Burgerzaken te verschijnen en moet u zich legitimeren. De kosten voor de Attestatie de Vita bedragen € 13,20.

Let op! Het bewijs van in leven zijn wordt per post aan u toegezonden.

Bewijs van in leven zijn voor pensioendoeleinden

Indien u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor pensioendoeleinden, en u heeft een brief van een pensioenfonds van een EU-land dat u de genoemde verklaring moet overleggen, dan kan de verklaring kosteloos worden verstrekt. In dat geval kunt u de aanvraag niet via dit elektronische formulier indienen maar dient u de verklaring persoonlijk bij de balie Burgerzaken af te halen.

Print Icoon printen