Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Veelgestelde vragen

Tot 2010 vindt de uitbreiding van Houten Vinex plaats. In het nieuwe gebied worden circa 7000 woningen gebouwd in verschillende prijsklassen. Om in aanmerking te komen voor een nieuwbouw koopwoning moet u geregistreerd staan als woningzoekende. Bij de balie Wonen van de gemeente kunt u informatie krijgen over nieuwbouwplannen. U kunt natuurlijk ook een bestaande woning kopen of een woning huren.

Om bij het gemeentehuis te komen kunt u beste onze pagina routebeschrijving raadplegen.

Als u (als burger, bedrijf of instelling) tijdelijk in het betaald parkeren gebied moet werken (bijvoorbeeld aannemers die met een bepaald bouwproject bezig zijn), dan kunt u in de Gemeente InGang een tijdelijke parkeervergunning aanvragen. Naast een geldig kentekenbewijs van het betreffende voertuig, moet u een verklaring meenemen over de betreffende reden, de datum, het tijdstip en de plaats.

Voor informatie over het totale aanbod van nieuwbouwprojecten in de gemeente Houten kunt u terecht bij de balie Wonen. De medewerkers van de balie kunnen u informeren over de woonomgeving van het nieuwe gebied. Ook kunnen zij meer vertellen over de voorzieningen die er zijn of in de toekomst gaan komen.

Bekijk de openingstijden van de balie bouwen en wonen.

Het bezoekadres is Onderdoor 25, tel. (030) 63 92 611.

Aanvragen en afhalen van een paspoort of Nederlandse identiteitskaart gebeurt bij de gemeentelijke afdeling Publiekszaken. Bij de aanvraag moet u het huidige reisdocument(en) meebrengen en één recente pasfoto, die recht van voren is genomen. Kijk ook onder tarieven.

Personen tot achttien jaar moeten voor het aanvragen van een paspoort schriftelijk toestemming hebben van de ouders of de ouder die het gezag uitoefent. Zij moeten een legitimatiebewijs van degene die toestemming geeft meenemen. Voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart ligt die leeftijdsgrens bij 12 jaar.

Het paspoort of de Nederlandse identiteitskaart is klaar in vijf werkdagen. Reden van de wachttijd is dat het document wordt gemaakt op een centrale plaats in Nederland, voor een optimale beveiliging. De wachttijd verkorten is eventueel mogelijk via een spoedprocedure. Aan deze spoedprocedure zijn extra kosten verbonden.

Voor vragen over schuldhulpverlening kunt u terecht op de pagina E-loket schuldhulpverlening.

Als u (bouw)plannen heeft, of informatie wilt over uw huidige / toekomstige woning of pand, is het raadzaam om bij het loket Bouwen langs te komen. Ook liggen hier de meeste ruimtelijke plannen (de zogenaamde bestemmingsplannen).

Het loket bouwen en wonen is te vinden op de begane grond in het gemeentehuis, Onderdoor 25.

Bekijk de openingstijden van de balie bouwen en wonen.

Voor vergunningsprocedures kunt u kijken op onze pagina over de omgevingsvergunning.

Het kappen van bomen is aan regels gebonden. Deze regelgeving is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staat onder meer dat u voor het kappen van bepaalde soorten bomen en/of bomen in bepaalde gebieden een vergunning nodig hebt.

Wilt u weten of u een kapvergunning nodig heeft of wilt u zo'n vergunning aanvragen, bezoek dan de Gemeente InGang of bel (030) 63 92 611.

De gemeente Houten heeft een centraal meldpunt voor de openbare ruimte. U kunt hier terecht voor meldingen over wegen, verkeer, groen, speelvoorzieningen, riolering en gebouwenbeheer. Het meldpunt is dagelijks bereikbaar via telefoonnummer is 030 - 63 92 101. Dit nummer kunt u ook buiten kantooruren bellen voor spoedeisende zaken zoals rioolverstoppingen, omgevallen bomen of een gat in de weg.

Ongediertebestrijding omvat de bestrijding van ongedierte, insecten en plaagdieren. Heeft u ratten gesignaleerd, geef dit dan door via het Meldpunt Openbare Ruimte, tel. 030 - 63 92 101.
Met klachten over ander ongedierte wendt u zich tot een gespecialiseerd bedrijf.

In de gemeente Houten wordt het huishoudelijk afval ingezameld via de mini-container. Per woning wordt er één grijze en één groene minicontainer in bruikleen verstrekt. De containers worden beurtelings per week geleegd. Wilt u weten wanneer het huisvuil bij u in de buurt wordt opgehaald, raadpleeg dan de Afvalkalender. Hier vindt u ook informatie over wat u moet doen met afval dat niet in de mini-container past of mag.

De gemeente is verplicht om alle mensen met een handicap voorzieningen en vergoedingen te verstrekken. Het uitgangspunt is mensen met een handicap in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Het gaat dan om voorzieningen als een rolstoel, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sociale Zaken/Wmo via telefoonnummer (030) 63 92 611.

Print Icoon printen