Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Activiteitenlijst / evenementenkalender

Bijeenkomsten geannuleerd vanwege richtlijnen coronavirus

Alle evenementen en bijeenkomsten (met uitzondering van de tijdelijke standplaatsen) tot 1 juni 2020, zoals vermeld op de evenementenkalender en activiteitenlijst, gaan vanwege de coronacrisis niet door.

Begin juni zal naar verwachting weer een actuele activiteitenlijst beschikbaar zijn.

De gemeente werkt de activiteitenlijst iedere maand bij:

Lijst bijgewerkt t/m 16-3-2020 18.00 uur

 • 16 maart - Bewonersavond Wegwijzer Den Oord
 • 17 maart - Gemeentehuis - Bijeenkomst over Omgevingswet
 • 17 maart – Gemeentehuis - Raadsinformatiebijeenkomst over nieuwe wet inburgering
 • 17 maart – Gemeentehuis - Bijeenkomst Fairtradewerkgroepen Midden Nederland
 • 17 maart – Gemeentehuis – Klankbordgroep gemeenteraad over herijking visie Oude Dorp
 • 18 maart – Kinderboerderij - Poepieleuk! Activiteiten NME
 • 18 maart – Gemeentehuis – Bijeenkomst over huisvesting arbeidsmigranten
 • 19 maart - Techniekfabriek   Bijeenkomst project Lekker doen
 • 21 maart – Houten - Landelijke Opschoondag
 • 23 maart – Gemeentehuis - Bijeenkomst participatieverklaring inburgeraars
 • 24 maart – Stadshuis Nieuwegein - Informatiebijeenkomst over pleegzorg, gezinshuizen, steungezinnen
 • 24 maart – Korenmolen - Plaatsen struikelsteen
 • 24 maart – Gemeentehuis - Bijpraatavond gemeenteraden Bunnik en Houten
 • 27 maart-1 april - Kermis op Het Rond
 • 28 maart – Houten - Actie Tegel er uit, plantje er in
 • 29 maart – Houten - Wildplukken
 • 30 maart – Houten - Informatiebijeenkomst Droom van Schalkwijk
 • 30 maart – Houten - Informatiebijeenkomst starterswoningen voormalige Beusichemseweg
 • Eind maart – Houten - Energietafel
 • Eind maart – Gemeentehuis - Algemene ledenvergadering Energierijk
 • 1 april – Schalkwijk – Bijeenkomst over oprichten klankbordgroep
 • 1 april - Houten – Activiteiten NME
 • 2 april – Gemeentehuis - Verkennend gesprek regionale programmering provincie Utrecht
 • 6 april - IJsselstein - Informatiebijeenkomst over pleegzorg, gezinshuizen, steungezinnen
 • 15 april – Gemeentehuis - Inloopavond Ruimtelijke Koers
 • 16 april - Bijeenkomsten Houten werkt samen: armoede en schulden
 • 18 april - Houten - Motiemarkt
 • 12-15 mei - Avond4daagse Houten: verplaatst naar 15-18 september 2020

Print Icoon printen