Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Archief

Heeft u een verzoek voor aanvraag voor archiefstukken met trekking tot bouwvergunningen of omgevingsvergunningen? Kijk dan hier.

Gemeentearchief

Voor het gemeentearchief van de Gemeente Houten en haar rechtsvoorgangers kunt u terecht bij:

Het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHCZOU)

Telefoon : 088 5300 170
E-mail : info@rhczuidoostutrecht.nl

De archieven zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Een afspraak maken van te voren is niet nodig. Wilt u stukken reserveren? Dan kunt u dit telefonisch doen of via  de website van het RHCZOU.

U vindt hier:

 • Het archief van de gemeente Houten van na 1961 tot nu;
 • Het archief van de gemeente Houten van (1803) 1811 - 1961 (1964);
 • Het archief van de gemeente Schalkwijk 1811 - 1961 (1964) ;
 • Het archief van Tull en 't Waal 1818 – 1961;
 • Inventarissen (overzicht van stukken welke in één archief thuis horen);

Informatieverstrekking aan genealogen of stamboekonderzoekers, waaronder:

 • Akten van de burgerlijke stand uit de periode 1811-1912 (1942);
 • Bevolkingsregisters uit ongeveer 1850-1940 van alle aangesloten gemeenten en hun rechtsvoorgangers op microfiche;
 • Onderzoek in de zogenaamde voorlopers van de burgerlijke stand. (Denk aan de kerkelijke doop-, trouw- en begrafenisregisters (dtb) van vóór 1811);
 • Doop, trouw- en begraafregisters;
 • Archieven van de dorpsgerechten en stadsgerechten;
 • Notariële archieven;
 • Weeskamerarchieven van de negen gemeenten.

Topografische foto- en prentenverzameling

In de jaren vijftig is de gemeente begonnen met het verzamelen van historische foto's en prenten. Ook is er een grote verzameling met oude foto's en prenten aangekocht. De verzameling bestaat uit meer dan 10.000 foto's.

De oudste hiervan dateren uit het einde van de negentiende eeuw. Er zijn ook oudere afbeeldingen zoals achttiende eeuwse prenten van kastelen of historische landkaarten. Een deel van de topografische foto- en prentenverzameling is digitaal te bekijken. Deze zijn terug te vinden op de website van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht. Ook vindt u daar de historische bibliotheek. Daar zijn alle uitgaven te vinden over de geschiedenis van Houten, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal.

Meer weten over de geschiedenis van Houten?

Heeft u interesse is in de geschiedenis van Houten? Of ben je een scholier die gegevens nodig heeft voor een werkstuk? Maak dan een afspraak om de verzameling te kunnen inzien. Dit kan tijdens kantooruren op de maandag en dinsdag.

Neem hiervoor contact op met de heer Otto Wttewaall, e-mail: ottowttewaall@gmail.com.

Streekarchief

Het regionaal historisch centrum zuidoost Utrecht beheert niet alleen het archief van de Gemeente Houten. Ook beheren zij het archief van de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Vianen en Wijk bij Duurstede. Bent u op zoek naar archiefstukken uit deze gemeenten? Neem dan contact op te nemen met een van de medewerkers van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht. Zij kunnen u verder helpen.  

Openbare archiefdiensten

Op zoek naar informatie over alle openbare archiefdiensten in de provincie Utrecht? Op de website van het Utrechtse archief  vindt u meer informatie. Hier vindt duizenden archieven en verzamelingen die zij beheren.

Print Icoon printen