Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Archief

Gemeentearchief

Voor bouwvergunning en omgevingsvergunning archieven van de gemeente Houten van na 1961 tot heden, kunt u elke werkdag terecht op het gemeentehuis in Houten. Altijd na een afspraak met de medewerker van de gemeente Houten. Voor alle andere archieven van de gemeente Houten van na 1961 tot en met 2002 kunt u terecht bij het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHCZOU) in Wijk bij Duurstede. De oude archieven van de gemeente Houten en haar rechtsvoorgangers zijn ook in te zien in het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHCZOU) in Wijk bij Duurstede.

Het gaat om de volgende archieven:

  • Archief van de gemeente Houten van (1803) 1811 - 1961 (1964)
  • Archief van de gemeente Schalkwijk 1811 - 1961 (1964)
  • Archief van Tull en 't Waal 1818 - 1961

Inventarissen

Een inventaris is een overzicht van stukken welke in één archief thuis horen. Voor een gemeente is dat dus bijvoorbeeld de correspondentie die de gemeente met derden heeft gevoerd, de raadsnotulen, de notulen van het college van burgemeester en wethouders, de boekhouding maar ook andere onderwerpen komen aan bod. Om meer inzicht te krijgen kunt u het beste eens een inventaris bekijken. Voor de inventarissen van zowel de oude als de nieuwe archieven van de gemeente Houten kunt u terecht op de website van het Regionaal Historisch Centrum, www.rhczuidoostutrecht.nl,  zoeken archieven, archievenoverzicht.

In de rechterkolom kunt u een aantal inventarissen downloaden.

Streekarchief Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Zes gemeenten in het zuidoosten van de provincie Utrecht sloten zich eind 1996 aaneen in het toenmalige Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied Utrechtse Heuvelrug. Het betreft de gemeenten: Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Vianen en (centrumgemeente) Wijk bij Duurstede.

Genealogische dienstverlening

De informatieverstrekking aan genealogen of stamboomonderzoekers vindt centraal plaats in het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht bij de gemeente Wijk bij Duurstede. U kunt daar de akten van de burgerlijke stand uit de periode 1811-1912 (1942) en de bevolkingsregisters uit circa 1850-1940 van alle aangesloten gemeenten en hun rechtsvoorgangers op microfiche raadplegen. Ook onderzoek in de zogenaamde voorlopers van de burgerlijke stand, de kerkelijke doop-, trouw- en begrafenisregisters (dtb) van vóór 1811 is mogelijk. Digitaal zijn de doop, trouw- en begraafregisters van de provincie Utrecht tevens te raadplegen via de website www.rhczuidoostutrecht.nl,  zoeken in DTB. Bovendien vindt u in Wijk bij Duurstede de archieven van de dorpsgerechten en stadsgerechten, de notariële archieven en de weeskamerarchieven van de negen gemeenten. 

Toegang tot archief

De archieven zijn voor iedereen gratis toegankelijk. U moet dan wel zelf onderzoek doen. Schriftelijke verzoeken zijn ook mogelijk, maar daarvoor moet betaald worden. Voor de tarieven zie de website www.rhczuidoostutrecht.nl, dienstverlening, tarieven.

Telefoon : 088 5300 170
E-mail : info@rhczuidoostutrecht.nl

Overig onderzoek

Wilt u andere archiefstukken dan de burgerlijke stand, het bevolkingsregister, de dtb-registers, de oud-rechterlijke of notariële archieven inzien, of komt u voor foto’s, prenten, boeken of kranten betreffende één van de deelnemende gemeenten, dan is het iets ingewikkelder. We raden u aan hiervoor contact op te nemen met een van de medewerkers van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht.

Topografische foto- en prentenverzameling

In de jaren vijftig is de gemeente begonnen met het verzamelen van historische foto's en prenten. Nadat Houten in de jaren zeventig was aangewezen als groeikern is deze verzameling uitgebreid met foto's van het Houten dat vanwege de grootschalige woningbouw ingrijpend ging veranderen. Daarnaast is de verzameling uitgebreid met oude foto's en prenten die aangekocht konden worden. Thans bestaat de verzameling uit meer dan 10.000 foto's.

De oudste hiervan dateren uit het einde van de negentiende eeuw. Er zijn echter ook oudere afbeeldingen zoals achttiende eeuwse prenten van kastelen of historische landkaarten. Een deel van de topografische foto- en prentenverzameling is reeds gedigitaliseerd en via de website www.rhczuidoostutrecht.nl  te bekijken. In de historische bibliotheek zijn alle uitgaven te vinden over de geschiedenis van Houten, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal.

Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Houten of scholieren die gegevens nodig hebben voor werkstukken kunnen op afspraak de verzameling raadplegen tijdens kantooruren op maandagen en dinsdagen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Otto Wttewaall, e-mail: ottowttewaall@gmail.com.

Print Icoon printen