Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Cultuurvisie gemeente Houten

De gemeente Houten werkt aan een nieuwe cultuurvisie voor 2025. Dat doen we samen met inwoners, culturele verenigingen en instellingen. Je vindt hier alle actuele informatie over de visie en de weg daar naartoe. Hou deze pagina dus in de gaten!
Heb je vragen of wil je iets kwijt over cultuur in Houten, stuur dan een e-mail naar cultuurvisie@houten.nl.


15 juni 2017: gemeenteraad stemt in met Cultuurvisie

Tijdens zijn vergadering van 15 juni heeft de gemeenteraad van Houten ingestemd met de Cultuurvisie Houten - perspectief op 2025. Klik hier voor de link naar de visie in Prezi.

De Cultuurvisie bevat drie hoofdthema's, onderverdeeld in acht speerpunten:

  1. actief beoefenen van cultuur is voor alle inwoners toegankelijk;
  2. stimuleren inzet cultuur op andere beleidsterreinen;
  3. borgen en verbeteren huidige culturele infrastructuur.

Extra besluiten

De gemeenteraad heeft daarnaast een motie en een amendement aangenomen over de Cultuurvisie. In de motie verzoekt de raad het college om budget vrij te maken in de Perspectiefnota (meerjarenbegroting) voor het ondersteunen van beeldbepalende festivals in de gemeente. De reden hiervoor is dat partijen aangeven dat zij moeite hebben om voldoende fondsen te werven voor aansprekende Houtense festivals. Een financiële basis vanuit de gemeente maakt cofinanciering uit andere fondsen makkelijker en vormt een basis voor het voortbestaan en vernieuwing van deze festivals.

Het amendement gaat over het beslispunt om incidentele middelen ter beschikking te stellen voor projecten over de Houtense identiteit. De gemeenteraad kiest ervoor om deze middelen in te zetten voor het project 'Cultuur met kwaliteit'. Dit project biedt cultuureducatie op scholen en is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Burgerinitiatief

De raad heeft ook unaniem ingestemd met een burgerinitiatief over cultuureducatie. Dat gaat onder andere over het invoeren van een jeugdcultuurfonds en een jeugdcultuurpas. Deze twee onderwerpen staan ook al in de gemeentelijke cultuurvisie. Aanvullend is gevraagd om extra aandacht voor cultuur in het onderwijs. De gemeenteraad heeft besloten dat de gemeente met de initiatiefnemers en het onderwijs in gesprek gaat over de versterking van cultuureducatie op het basis- en voortgezet onderwijs.

Hoe verder

Er zullen tweejaarlijkse uitvoeringsplannen worden gemaakt om te werken aan de ambities uit de Cultuurvisie. Het eerste uitvoeringsplan volgt dit najaar.


28 november 2016: werksessie cultuurvisie

Op maandag 28 november 2016 is een brede werksessie gehouden met culturele instellingen en organisaties, kunstenaars, ondernemers en andere cultureel geïnteresseerde inwoners. De ongeveer 80 deelnemers hebben geanimeerde gesprekken gevoerd over zes thema's. De thema's zijn:

  1. veranderingen in de Houtense samenleving
  2. rol van cultuur in de openbare ruimte
  3. de ontwikkeling van het culturele veld
  4. de verhalen van Houten
  5. jeugd en cultuur
  6. financieringsstructuur  

Per thema hebben de deelnemers in groepjes aan de hand van 4 vragen gediscussieerd. Op de tafels lagen 'tafelkleden' waarop we de discussie op hoofdlijnen hebben weergegeven. Nieuwsgierig naar de resultaten? Kijk dan hier. De vele goede ideeën en inspiratie die zijn opgehaald, gaat de gemeente verwerken in de nieuwe cultuurvisie.

Benieuwd naar een impressie van de bijeenkomst? Omroep Houten heeft er een filmpje over gemaakt, kijk op de website van Omroep Houten.  

Uitnodiging werksessie cultuurvisie

Print Icoon printen