Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Regeling Evenementenfonds Houten (pilot 2018-2019)

Wilt u een evenement in de gemeente Houten organiseren dat beeldbepalend is? Dat bijdraagt aan het versterken van het gevoel van trots en de identiteit van inwoners van Houten? Dan is het mogelijk om hier subsidie voor aan te vragen. In 2018 en 2019 doen we hier een proef mee.

Vraag direct online aan.

Hoe werkt het?

Voor uw online aanvraag heeft u nodig:

 • Een oprichtingsakte van de rechtspersoon (bij een nieuw evenement);
 • De statuten (bij een nieuw evenement);
 • Het jaarverslag van het voorgaande jaar;
 • De jaarrekening met balans van het voorgaande jaar;
 • Een uittreksel van de KvK;
 • Een activiteitenplan van het evenement;
 • Een planning;
 • Een begroting op hoofdlijnen;
 • Een onderbouwing van uw egalisatie- en/of bestemmingsreserves.

In de regeling Evenementenfonds Houten leest u:

 • Wie gebruik kan maken van deze regeling;
 • Welke evenementen in aanmerking komen voor een bijdrage; 
 • Op basis van welke normen de aanvragen wordt getoetst.

In de proefperiode zijn er 3 subsidietranches. Deze kunt u digitaal aanvragen. Het digitaal aanvraagformulier zullen wij ongeveer 1 maand van te voren online zetten. 

De deadline voor het indienen van de aanvraag is:

 •  1 maart 2019

Aanvragen voor de subsidietranches van 1 maart en 1 oktober 2018 zijn niet meer mogelijk.

Uiterlijk 2 weken na de deadline voor het indienen van de aanvraag wordt u uitgenodigd. Wij vragen u in een korte presentatie uw aanvraag toe te lichten. De schriftelijke aanvraag en de presentatie worden als één geheel door de toetsingscommissie beoordeeld. Uiterlijk 4 weken na de indieningsdeadline neemt het college een besluit.

Voor de aanvraag van 1 maart worden de korte presentaties gehouden op donderdag 14 maart, tussen 09.00 en 10.30u.

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt een mail sturen naar evenementenfonds@houten.nl

Print Icoon printen