Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Regeling Evenementenfonds Houten

Wilt u een evenement in de gemeente Houten organiseren dat beeldbepalend is? Dat bijdraagt aan het versterken van het gevoel van trots en de identiteit van inwoners van Houten? Dan is het mogelijk om hier subsidie voor aan te vragen.

Vraag direct online aan.

Hoe werkt het?

Voor uw online aanvraag heeft u nodig:

 • Een oprichtingsakte van de rechtspersoon (bij een nieuw evenement);
 • De statuten (bij een nieuw evenement);
 • Het jaarverslag van het voorgaande jaar;
 • De jaarrekening met balans van het voorgaande jaar;
 • Een uittreksel van de KvK;
 • Een activiteitenplan van het evenement;
 • Een planning;
 • Een begroting op hoofdlijnen;
 • Een onderbouwing van uw egalisatie- en/of bestemmingsreserves.

In de regeling Evenementenfonds Houten leest u:

 • Wie gebruik kan maken van deze regeling;
 • Welke evenementen in aanmerking komen voor een bijdrage; 
 • Op basis van welke normen de aanvragen wordt getoetst.

Per jaar zijn er twee subsidietranches. U kunt per subsidietranche digitaal een subsidieaanvraag doen. Deze kunt u digitaal aanvragen. Het digitale aanvraagformulier zullen wij ongeveer 1 maand van te voren online zetten. 

Voor evenementen die plaatsvinden in 2020 zijn de aanvraagdeadlines als volgt:

 • 1 december 2019
 • 1 april 2020

Uiterlijk 2 weken na de deadline voor het indienen van de aanvraag wordt u uitgenodigd. Wij vragen u in een korte presentatie uw aanvraag toe te lichten. De schriftelijke aanvraag en de presentatie worden als één geheel door de toetsingscommissie beoordeeld. Uiterlijk 4 weken na de indieningsdeadline neemt het college een besluit.

Voor de aanvraag van 1 december 2019 worden de korte presentaties gehouden op maandag 9 december 2019, tussen 09.30 en 11.00 uur.

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt een mail sturen naar evenementenfonds@houten.nl

Print Icoon printen