Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Regeling Evenementenfonds Houten

Wilt u een evenement in de gemeente Houten organiseren dat beeldbepalend is? Dat bijdraagt aan het versterken van het gevoel van trots en de identiteit van inwoners van Houten? Dan is het mogelijk om hier subsidie voor aan te vragen.

In de regeling Evenementenfonds Houten leest u:

 • Wie gebruik kan maken van deze regeling;
 • Welke evenementen in aanmerking komen voor een bijdrage; 
 • Op basis van welke normen de aanvragen wordt getoetst.

Hoe werkt het?

Voor uw online aanvraag heeft u nodig:

 • Een oprichtingsakte van de rechtspersoon (bij een nieuw evenement);
 • De statuten (bij een nieuw evenement);
 • Het jaarverslag van het voorgaande jaar;
 • De jaarrekening met balans van het voorgaande jaar;
 • Een uittreksel van de KvK;
 • Een activiteitenplan van het evenement;
 • Een planning;
 • Een begroting op hoofdlijnen;
 • Een onderbouwing van uw egalisatie- en/of bestemmingsreserves.

Vraag direct online aan

Voor evenementen die plaatsvinden in 2021 zijn de aanvraagdeadlines als volgt:

 • 15 november 2020 
 • 1 april 2021

In totaal is er voor het jaar 2021 een bedrag van € 25.000.- beschikbaar. Dit bedrag wordt gelijk verdeeld over de twee subsidietranches.

Uiterlijk 2 weken na de deadline voor het indienen van de aanvraag wordt u uitgenodigd. Wij vragen u in een korte presentatie uw aanvraag toe te lichten. De schriftelijke aanvraag en de presentatie worden als één geheel door de toetsingscommissie beoordeeld. Uiterlijk 4 weken na de indieningsdeadline neemt het college een besluit.

Voor de aanvraag van 15 november 2020 worden de korte presentaties gehouden op donderdag 26 november, tussen 16.00 en 17.30.

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt een mail sturen naar evenementenfonds@houten.nl

Print Icoon printen