Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Regeling Evenementenfonds Houten- Pilot 2018- 2019

Wilt u een evenement in de gemeente Houten organiseren dat beeldbepalend en identiteitsversterkend is?  En bijdraagt aan het versterken van het gevoel van trots en de identiteit van inwoners van Houten? Dan is het mogelijk om hier subsidie voor te vragen. In 2018 en 2019 loopt er een proef hiervoor.

Vraag direct online aan.

Hoe werkt het?

Voor uw online aanvraag heeft u nodig:

 • Een oprichtingsakte van de rechtspersoon (bij een nieuw evenement);
 • De statuten (Bij een nieuw evenement);
 • Het jaarverslag van het voorgaande jaar;
 • De jaarrekening met balans van het voorgaande jaar;
 • Een uittreksel van de KvK;
 • Een activiteitenplan van het evenement;
 • Een planning;
 • Een begroting op hoofdlijnen;
 • Een onderbouwing van uw egalisatie- en/of bestemmingsreserves.

In de PDF icon regeling Evenementenfonds Houten (257 KB) leest u:

 • Wie gebruik kan maken van deze regeling;
 • Welke evenementen in aanmerking komen voor een bijdrage; 
 • Op basis van  welke normen de aanvragen worden getoetst.

In de pilotperiode zijn er 3 subsidietranches. Deze kunt u digitaal aanvragen. Het digitaal aanvraagformulier zullen wij ongeveer 1 maand van te voren online plaatsen. 

De deadline voor het indienen van de aanvraag is:

 • 1 maart 2018 voor  evenementen in 2018 (aanvraag voor deze datum niet meer mogelijk)
 • 1 oktober 2018 en 1 maart 2019 voor evenementen in 2019

Uiterlijk 2 weken na de deadline voor het indienen van de aanvraag wordt u uitgenodigd. Wij vragen u in een korte presentatie uw aanvraag toe te lichten. De schriftelijke aanvraag en de presentatie wordt als één geheel door de toetsingscommissie beoordeeld. Uiterlijk 4 weken na de indieningsdeadline neemt het college een besluit.

Voor de aanvraag van 1 oktober worden de korte presentaties gehouden op 29 oktober tussen 15:30 uur en 17:00 uur.

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt een mail sturen naar evenementenfonds@houten.nl

Print Icoon printen