Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Het zichtbare verleden van Houten

Een nieuwbouwgemeente als Houten associeer je misschien niet met een rijke geschiedenis. De bodem van Houten laat echter zien dat de bewoning van dit gebied terug gaat tot wel 4000 jaar geleden.

Binnen de gemeentegrenzen bevinden zich talrijke archeologische en cultuurhistorisch waardevolle gebieden. Het heden is in Houten letterlijk gebouwd op het verleden. Het is belangrijk dat deze locaties zichtbaar zijn voor bewoners, scholen, bedrijven en recreanten, lokaal en regionaal.

Toeristisch Recreatief Archeologisch Project (TRAP)

Het TRAP maakt het verleden zichtbaar, beleefbaar en tastbaar met een fietsroute van 35 kilometer. De route voert langs 24 archeologische vindplaatsen, waardevolle watergangen en pleinen, en monumentale bouwwerken. De locaties zijn zappend en naar eigen voorkeur te bezoeken. Op veertien locaties is de geschiedenis inzichtelijk gemaakt. Deze locaties vertellen hun geschiedenis via beeld, tekst en geluid.

De TRAP route loopt via bedrijvenpark het Rondeel door noordelijk Houten naar Houten Zuid en het buitengebied van ’t Goy, Fort Honswijk en Schalkwijk. De objecten staan op onverwachte plekken: als rustbed in een werkomgeving, vanzelfsprekend in de nieuwbouw, oplichtend langs het water, soms verborgen in het groen.

Print Icoon printen