Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Monumenten

De monumenten in Houten geven de gemeente karakter. De gemeente Houten is trots op deze monumenten en wil ze graag behouden. Om een monument te mogen wijzigen is een vergunning nodig. Bouwplannen voor monumenten  worden door deskundigen getoetst.

Monumentenlijst

Houten kent zowel rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten. Bij monumenten wordt vaak gedacht aan bijzondere gebouwen. Maar ook bruggen, begraafplaatsen, hekwerken en andere objecten kunnen een beschermd monument zijn. Ook heeft Houten archeologische monumenten (zie onder ‘archeologie’).

Rijksmonumenten vertegenwoordigen landelijk gezien een bepaalde cultuurhistorische, architectuurhistorische en/of stedenbouwkundige waarde. Voorbeelden in Houten zijn kasteel Schonauwen, buitenplaats Wickenburgh en fort Honswijk.

Gemeentelijke monumenten hebben cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde op plaatselijk niveau. De bescherming van gemeentelijke monumenten is geregeld in de gemeentelijke erfgoedverordening.

Erfgoedverordening

Op 23 januari 2018 heeft de gemeenteraad de Erfgoedverordening, met bijbehorende toelichting vastgesteld. De verordening is op 1 februari 2018 in werking getreden.

Monumentenwacht

Stichting Monumentenwacht Utrecht stelt zich ten doel het verval van cultuurhistorische bouwwerken in de provincie te voorkomen. Zonder dat daar winst mee beoogd wordt. Om dat te bereiken worden vooral preventieve maatregelen genomen of aangegeven. Zo voert Monumentenwacht regelmatig inspecties uit, waarbij kleine gebreken (zoals een afgewaaide dakpan of een gescheurde lei) direct worden verholpen. Daarnaast geeft zij aanvullende adviezen over de aanpak van grotere onderhoudswerkzaamheden.

Eigenaren van onder meer gemeentelijke en rijksmonumenten kunnen zich aanmelden voor een inspectie door de Monumentenwacht Utrecht

In de algemene folder (pdf - 807 kB) van de Monumentenwacht kunt u nadere informatie vinden over de Monumentenwacht.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Stichting Monumentenwacht Utrecht. van de Stichting Monumentenwacht Utrecht.

U kunt ook contact opnemen met de Stichting via:

Postadres:
Stichting Monumentenwacht Utrecht
Postbus 2120
3800 CC Amersfoort

Bezoekadres:
Utrechtseweg 3-F
3811 NA Amersfoort
telefoon: 033 - 4653045
e-mail: info@monumentenwacht-utrecht.nl

Nationaal Restauratiefonds

Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaalt aan monumenteigenaren voor restauratie en onderhoud van hun pand. Ook verstrekken zij informatie en advies bij de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud van monumenten.

Bent u eigenaar van een rijksmonument? Dan kan het informatiepakket "Monumentaal wonen, gids voor eigenaren van een rijksmonument" (PDF - 1,3 MB) interessant zijn voor u. Hierin wordt u als eigenaar kort en bondig wegwijs gemaakt in de wereld van monumentenzorg en er staat essentiële informatie in over restauratie en behoud van rijksmonumenten en de financiering daarvan.

www.restauratiefonds.nl

Print Icoon printen