Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Wat is de Nieuwe Hollandse Waterlinie?

De Waterlinie, zo'n 85 km lang en 2 tot 5 km breed slingert zich door het landschap van Midden Nederland als een reusachtig monument in het groen. De Linie werd aangelegd in 1815 en is sindsdien steeds opnieuw aangepast en verbeterd. Zo ontstond het grootste monument van Nederland: met zijn forten, vestingsteden, open schootsvelden en een ingenieus waterbouwkundig systeem van kanalen en sluizen.

Linieland

Linieland is één van de zeven deelgebieden (Enveloppen) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie dat begrensd wordt door Utrecht, Nieuwegein, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. Het landschap in Linieland wordt vaak omschreven een ‘parel’ vanwege de landschappelijke openheid en de gaafheid van het verdedigingssysteem en de unieke objecten. Bijvoorbeeld de unieke Plofsluis en fort Honswijk. Juist vanuit de historische samenhang van het waterliniesysteem ligt een integrale gebiedsontwikkeling voor de hand.

Herontdekking

In 2009 is onder aanvoering van de partijen van de Enveloppecommissie Linieland gestart met het opzetten en uitvoeren van verschillende projecten om de Nieuwe Hollandse Waterlinie in dit gebied als economische- en recreatieve drager verder te ontwikkelen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is daarmee herontdekt. Het ingenieuze systeem van sluizen, dijken en inundatiekanalen inspireert tot allerlei initiatieven. De Linieland partijen werken al jaren samen met eigenaren, bewoners en andere betrokkenen aan de herkenbaarheid en instandhouding van dit cultureel en landschappelijk erfgoed. In de toekomst moet deze samenwerking met private partijen nog meer gaan leiden tot verrassende herbestemmingen van forten, recreatieve activiteiten en de herkenbaarheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Linieland, zodat ook toekomstige generaties kunnen geniet van dit unieke cultureel en landschappelijk erfgoed.

Print Icoon printen