Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Project Lunet aan de Snel

Lunet in volle glorie

Lunet is aangelegd in de jaren 1845-1846 als een klein open aarden werk in de vorm die Lunet nu nog steeds heeft (twee schuin op elkaar staande facen en een smalle keelzijde, de zogenoemde caponnière). In de periode 1871-1879 werd Lunet gemoderniseerd. Voor het bedrag van 170.000 gulden werden het bomvrije gebouw, de brug over het Inundatiekanaal, twee bruggen over de gracht en het verbeteren en uitbreiden van het aarden werk gerealiseerd.

Lunet is vernoemd naar het gelijknamige kronkelige waterloopje de Snel. Lunet ligt op een strategische plaats: de bocht in de Lek kon onder vuur worden genomen om de vijand die via de Lek kwam tegen te houden en  het kon flankerende dekking geven aan fort Honswijk en Werk aan de Korte Uitweg. Lunet bood plaats aan 2 officieren, 6 onderofficieren, en 82 manschappen (waaronder ook hospitaalsoldaten en magazijnknechten). Er was plek voor 945 kg buskruit.  

Het complex is ca. 2,5 ha groot. Grootste lengte is ca. 225 meter (oost-west) en grootste breedte ca. 170 meter (noord-zuid).

Flinke aanpak, nieuwe kansen

Het fort Lunet aan de Snel was tot voor kort eigendom van Defensie en in gebruik door de Explosieven Opruimingsdienst. In het begin van de jaren '70 is voor de opslag van munitie een grote loods gebouwd en midden op het terrein gezet.

Voor het fort moet een nieuwe bestemming gevonden worden. Daarom moet het terrein wel enigszins aangepakt worden. Met provinciale subsidie is in 2016 gestart met de sloop van de loods, het her-modeleren van de aarden omwallen en het vervangen van de duiker door een brug.

Laatste nieuws over het Lunet  (maart 2017)

PDF icon Informatie van de Stichting Lunet aan de Snel (755 KB)(maart 2017)

Print Icoon printen