Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Waterberging Polder Blokhoven

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) maakt voor het Eiland van Schalkwijk/Linieland een raamwaterplan. Vele ogen zijn gericht op de ontwikkelingen in 'proefgebied' Eiland van Schalkwijk. Zo ook bij het Waterschap. HDSR werkt actief samen met de andere over-heden om slimme en duurzame oplossingen voor het eiland mogelijk te maken. De provincie Utrecht, gemeente Houten en HDSR werken samen om de initiatieven in het kader van de Structuurvisie uit het gebied te beoordelen.

HDSR werkt op dit moment aan een raamwaterplan dat de kaders voor het watersysteem voor de komende 25 jaar vastlegt. Zij werkt in overleg met diverse partijen meerdere varianten uit waaruit het waterschapsbestuur een voorkeursvariant kiest. In dit raamplan wordt ook onderzocht hoe de inunda-tiegedachte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie gebruikt kan worden bij de opvang van regenwater in Polder Blokhoven.

Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met andere uitvoeringsprogramma’s. Zo kan een kanoroute gecombineerd worden met een natuurvriendelijke oever of verbreding van een watergang, wat weer bijdraagt aan waterberging voor het Waterschap.

Print Icoon printen