Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Nota Gekoesterd Erfgoed

Al ver voor onze jaartelling woonden mensen in Houten en omgeving. Onze vroege voorouders hebben veel boven én onder de grond achtergelaten. Op deze erfenis wil en moet Houten zuinig zijn. Hoe Houten met het culturele erfgoed wil omgaan, is vastgelegd in de PDF icon beleidsnota "Gekoesterd Erfgoed (pdf - 40 kB) (2.3 MB). In september 2004 is de nota vastgesteld door de gemeenteraad.

Opgravingen laten zien dat het gebied al zo’n 4000 jaar geleden bewoond moet zijn geweest. Ook de Romeinen, die hier zaten van net voor het jaar 0 tot zo’n 400 jaar na Chr., hebben sporen achtergelaten. Maar als we het hebben over het culturele erfgoed, gaat het ook om restanten van veel later datum, zoals het oude stationsgebouw, oude boerderijen en kastelen, en grotere (landschappelijke) structuren zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Het gaat in de nota om het benutten van kansen die het erfgoed biedt, bijvoorbeeld voor het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving. Ook wil de gemeente stimuleren dat mensen oog krijgen voor de geschiedenis van hun eigen omgeving. Verschillende voornemens, zoals het plaatsen van monumentenschildjes en het streven naar behoud van archeologische waarden in de grond zijn in de nota verder uitgewerkt.

Om pdf-documenten te kunnen lezen heeft u de gratis downloadbare Adobe Reader nodig.

Print Icoon printen