Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Onderzoek en cijfers

De gemeente brengt diverse onderzoeksrapporten uit en beschikt (met partners) over diverse statistische overzichten van Houten. Naast data op gemeentelijk niveau zijn er ook diverse gegevens beschikbaar op wijk- of buurtniveau: Wijk- en buurtindeling Houten. De gegevens zijn per beleidsthema gerubriceerd:

Informatie over Houten over diverse onderwerpen is daarnaast terug te vinden op:

Ruimtelijke Koers

De gemeente Houten wil de komende twintig jaar circa 5.800 nieuwe woningen bouwen. Wat, waar en hoe dit kan, heeft de gemeente Houten uitgewerkt in het Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040, getiteld 'Prettig wonen voor iedereen'. Het ontwerp is tot stand gekomen met de inbreng van circa 3.000 mensen. Zowel inwoners, als maatschappelijke organisaties, ondernemers en experts hebben meegedacht en geadviseerd. Ook zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd. U kunt het Ontwerp van de Ruimtelijke Koers Houten 2040 en deze onderzoeken inzien op: www.houten.nl/ruimtelijkekoers

Burgerpanel

Onder Burgerpanel, vindt u de onderzoeken die onder de leden van het Houtense Burgerpanel zijn gehouden.

Sinds maart 2007 kent de gemeente Houten een Burgerpanel. Dat is een groep van ruim 1.300 Houtenaren die via internet reageren op actuele onderwerpen. Door het Burgerpanel te raadplegen krijgt de gemeente snel een beeld van wat er leeft onder de Houtense bevolking.

De reacties van het panel kunnen aanleiding zijn om nieuw beleid te maken of om bestaand beleid aan te passen.

Wilt u ook met enige regelmaat uw mening geven over Houtense kwesties, meldt u dan aan als lid van het Burgerpanel, u bent van harte welkom.

Links: aanmelden als lid

Print Icoon printen