Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Dienstverlening

Gemeentehuis

Belangrijke links

Onderzoeken en publicaties

 • PDF icon Communicatie en participatie 2016 (1.3 MB)PDF icon (1.3 MB)
  Tweejaarlijks onderzoek (Burgerpanel) naar de behoeften, wensen en tevredenheid van inwoners over de informatievoorziening door de gemeente en de mogelijkheden tot burgerparticipatie. Juli 2016.
   
 • PDF icon Relatie inwoners en gemeente (1.3 MB)
  Een verkenning (Burgerpanel) naar de (toekomstige) rol van de gemeente om samen met inwoners te komen tot een zo vitaal mogelijke samenleving. Daarnaast zijn enkele vragen gesteld over evenementen en voorzieningen, waaronder de bibliotheek. Januari 2015
   
 • PDF icon Rapport op Maat 2014 (1.5 MB)PDF icon (1.5 MB)
  In 2014 heeft de gemeente Houten meegedaan aan het landelijk Benchmark-onderzoek naar de dienstverlening van gemeenten. September 2014.
  PDF icon Samenvatting Rapport op Maat 2014 (511 KB). PDF icon Brief op Maat Houten 2014 (1.6 MB).
   
 • PDF icon Gemeentelijke communicatie 2013 (1 MB)
  Tweejaarlijks onderzoek (Burgerpanel) naar de behoeften, wensen en tevredenheid van inwoners over de informatievoorziening door de gemeente en de mogelijkheden tot burgerparticipatie. September 2014.
   
 • PDF icon Onderzoek Toekomstvisie 2025 (1.1 MB)
  Inwoners-enquête (Burgerpanel) “Samen naar Houten 2025” waarin inwoners gevraagd is naar de kernwaarden van Houten en welke ontwikkelingen zij belangrijk vinden voor de toekomst van Houten. December 2013.
   
 • PDF icon Dienstverlening Publiekszaken en afvalinzameling (2.5 MB)
  Onderzoek (Burgerpanel) naar de ervaringen van inwoners rondom de dienstverlening van de afdeling Publiekszaken en het “werken op afspraak”. Daarnaast zijn vragen gesteld over de informatievoorziening met betrekking tot afvalinzameling, inzameling van plastic afval en het afvalscheidingsstation. September 2013.
   
 • Toolkit Leefstijlen.
  Communiceren en participeren vanuit de belevingswerelden van Houtense inwoners. Lees hier het onderzoeksrapport naar de verschillende leefstijlen in Houten. Februari 2013.
   
 • PDF icon Dienstverlening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (1.2 MB)
  Onderzoek (Burgerpanel) naar de bekendheid en het gebruik van diverse hulpverlenende instellingen binnen de gemeente en de rol van het eigen netwerk bij een hulpvraag. Juni 2012.
   
 • PDF icon Gemeentelijke communicatie 2011 (456 KB)
  Tweejaarlijks onderzoek (Burgerpanel) naar de behoeften, wensen en tevredenheid van inwoners over de informatievoorziening door de gemeente en de mogelijkheden tot burgerparticipatie. Juni 2011.
   
 • PDF icon Aanslag Gemeentelijke belastingen (857 KB)
  Onderzoek (Burgerpanel) naar de dienstverlening rondom de aanslag gemeentelijke belastingen. Mei 2011.
   
 • PDF icon Kieskompas Gemeenteraadsverkiezingen (509 KB)
  Onderzoek (Burgerpanel) naar hoe inwoners het Kieskompas hebben ervaren en in welke mate het heeft bijgedragen aan een hogere opkomst. Januari 2011.

Print Icoon printen