Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Duurzaamheid

Elektrische auto

Onderzoeken en publicaties

 • Toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk
  Onderzoek naar een toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk en wat daar voor nodig is. November 2018
   
 • Uitsluitsel burgerpanel kerstboomverbranding
  Uitsluitsel burgerpanel over kerstboomverbranding in Houten. Oktober 2019
   
 • Klimaatplan
  Onderzoek naar welke maatregelen inwoners al nemen om energie te besparen en welke maatregelen ze nog zouden willen nemen. Januari 2019.
   
 • Energie-analyse
  In het kader van het Ruimtelijke Economisch Programma heeft de U10 een aantal onderzoeken laten uitvoeren waaronder een energie-analyse. Januari 2019
   
 • Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2018, Telos 
  De monitor geeft een beeld van de duurzame ontwikkeling van Nederlandse gemeenten over de periode 2014-2018. November 2018
   
 • Governance-monitor Duurzame gemeenten 2016.
  Onderzoek van de VNG over bestuurlijke duurzaamheidsambities en de uitvoering daarvan door gemeenten Januari 2017.
   
 • Nationale Monitor Gemeentelijk Duurzaamheid 2016, Telos
  3P- (people, planet, profit) duurzaamheidstrends over de periode 2014-2016 voor de 390 Nederlandse gemeenten. Dit in het licht van regionale samenwerkingsuitdagingen. September 2016
  Factsheets
   
 • Onderzoek restafval
  In 2016 zijn door de gemeente in de ‘proefwijk’ De Bermen en de Akkers is in het kader van een pilot (w.o. het aanbieden van een aparte PMD-kliko) een aantal onderzoeken uitgevoerd over het scheiden van huishoudelijk afval en restafval. Rapporten: Proefwijkafval: Sorteeranalyses Huishoudelijk afval en Proefwijk: onderzoek onder inwoners Mei 2016.
   
 • Bibliotheek Houten Omroep Houten en windmolens
  Onderzoek naar de waardering en wensen met betrekking tot de (toekomstige) bibliotheek. Ook is een kort kijk- en luisteronderzoek gehouden over de Omroep Houten. Tenslotte zijn enige vragen gesteld over windenergie en windmolens in Houten. Juli 2015.
   
 • Duurzaam Houten 2014
  Onderzoek (Burgerpanel) onder inwoners naar wat er leeft op het gebied van duurzaamheid. Welke initiatieven spreken aan en waarom wel of niet? Wat is de samenleving zelf bereid te doen en wat kan de gemeente daarbij betekenen? Augustus 2014.
   
 • Duurzaam Houten 2013
  Onderzoek (Burgerpanel) onder inwoners naar wat er leeft op het gebied van duurzaamheid. September 2013.
   
 • Duurzaamheid Nulmeting
  Onderzoek (Burgerpanel) onder inwoners naar wat er leeft op het gebied van duurzaamheid. December 2011.
   
 • Europe’s Vibrant New Low Car(bon) Communities
  Onderzoek door ITDP (Institute for Transportation and Development Policy) naar stedelijke planning, beleidsmaatregelen en afname autogebruik ten gunste van lopen, fietsen en openbaar vervoer. Hoofdstuk Houten. September 2011

Print Icoon printen