Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Provincie en U10-regio

Logo staat van Utrecht

Staat van Utrecht

De Staat van Utrecht is een digitale, regionale kennisbron bedoeld om maatschappelijke vraagstukken binnen de provincie Utrecht te kunnen signaleren en het agenderen te faciliteren. Op de website is informatie te vinden over diverse beleidsthema’s.

Staat van Utrecht 2014

Kaarten provincie Utrecht op thema

Op de site http://www.provincie-utrecht.nl/loket/kaarten/ zijn digitale kaarten te downloaden. Thema’s betreffen: bodem, cultureel erfgoed, economie en financiën, landbouw, milieu en klimaat, natuur en landschap, ruimtelijke ontwikkeling, veiligheid en handhaving, verkeer en vervoer, vrije tijd, water, wonen en zorg en welzijn.

U10 Monitor

Twaalf gemeenten in de regio (Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist) werken in U10-verband samen op het gebied van economie, wonen, ruimte, energietransitie, bereikbaarheid en het sociale domein. Informatie is daarbij van groot belang. De U10 Monitor betreft een regionale online-database waarin over veel thema’s informatie wordt opgenomen op het niveau van de gemeentelijke wijken en buurten van de U10.

Onderzoeken U10

 • Analyses U10 voor Ruimtelijke Economisch Programma
  Voor de U10-gemeenten zijn analyses uitgevoerd op gebied van mobiliteit, wonen, economie en energie. De inzichten uit de rapporten worden gebruikt om te komen tot een Ruimtelijke Economisch Programma. Januari 2019

 • Atlas regio Utrecht U10 2015

 • Atlas met informatie over de regio Utrecht over wonen, werken en recreatie. Juli 2015
 • U10-monitor 2013
  In de U10-monitor komen verschillende thema’s aan bod: Bevolking, Economie, Verkeer en Vervoer, Woningmarkt, Werk en inkomen, Jeugd, Gezondheid en Welzijn. Juni 2013
 • Cijferboekje U10 2013
  Cijfers van de U-10-gemeenten met betrekking tot bevolking, economie en mobiliteit. 2013

Print Icoon printen