Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Provincie en U10-regio

Logo staat van Utrecht

Staat van Utrecht 2017

De Staat van Utrecht 2017 is een digitale, regionale kennisbron bedoeld om maatschappelijke vraagstukken binnen de provincie Utrecht te kunnen signaleren en het agenderen te faciliteren. Op de website is informatie te vinden over diverse beleidsthema’s.

Staat van Utrecht 2014

Kaarten provincie Utrecht op thema

Op de site http://www.provincie-utrecht.nl/loket/kaarten/ zijn digitale kaarten te downloaden. Thema’s betreffen: bodem, cultureel erfgoed, economie en financiën, landbouw, milieu en klimaat, natuur en landschap, ruimtelijke ontwikkeling, veiligheid en handhaving, verkeer en vervoer, vrije tijd, water, wonen en zorg en welzijn.

U10 Monitor

De tien gemeenten in de regio (Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist) werken samen op het gebied van economie, wonen, ruimte, energietransitie, bereikbaarheid en het sociale domein. Informatie is daarbij van groot belang. De U10 Monitor betreft een regionale online-database waarin over veel thema’s informatie wordt opgenomen op het niveau van de gemeentelijke wijken en buurten van de U10.

Onderzoeken U10:

  • PDF icon Atlas regio Utrecht U10 (8.4 MB) 2015
    Atlas met informatie over de regio Utrecht over wonen, werken en recreatie. Juli 2015
  • PDF icon U10-monitor 2013 (1.9 MB)
    In de U10-monitor komen verschillende thema’s aan bod: Bevolking, Economie, Verkeer en Vervoer, Woningmarkt, Werk en inkomen, Jeugd, Gezondheid en Welzijn. Juni 2013
  • PDF icon Cijferboekje U10 (4.4 MB) 2013
    Cijfers van de U-10-gemeenten met betrekking tot bevolking, economie en mobiliteit. 2013

Print Icoon printen