Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Sociaal Domein: Wmo, Jeugdhulp en participatie

Zorg voor elkaar

Onderzoeken en publicaties

 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2019 en Factsheet
  De gemeente voert jaarlijks een onderzoek uit naar de ervaringen van cliënten met een Wmo-voorziening. Dit onderzoek gaat over de dienstverlening in 2019.  September 2020

 • Monitor Sociale Kracht 2019
  Onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn onder meer: participatie, (financiële) zelfredzaamheid, mate van eenzaamheid, sociale samenhang in de buurt, leefbaarheid, veiligheid, dienstverlening en de relatie tussen gemeente en inwoners. Juni 2020.

 • Langer bijelkaar. Van partner naar ouders
  Verkennend onderzoek naar duurzame partnerrelaties en ouderschap na (echt) scheiding. Mei 2019

 • Monitor Sociale Kracht 2018
  Onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn onder meer: participatie, sociale samenhang in de buurt, (financiële) zelfredzaamheid, mate van eenzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, dienstverlening en de relatie tussen gemeente en inwoners. November 2019.

 • U10 rapportage Monitor Sociale Kracht 2017-2018 + Tabellenboek
  De U10 gemeenten naast elkaar gezet op basis van de cijfers van 2017 en 2018 (Houten op basis van de cijfers van 2017). Januari 2019
 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2018 en Factsheet
  De gemeente voert jaarlijks een onderzoek uit naar de ervaringen van cliënten met een Wmo-voorziening. Dit onderzoek gaat over de dienstverlening in 2018.  Mei 2019

 • Jongerenpeiling 2018
  Tweejaarlijks onderzoek onder jongeren (16 t/m 23 jaar). Het onderzoek gaat onder meer over de volgende onderwerpen: de eigen buurt, vrije tijd, leefstijl en voorzieningen, je zelf kunnen redden en iets voor anderen doen. December 2018.
   
 • Evaluatie Pilot Sociaal Ombudsfunctionaris
  De evaluatie geeft inzicht in hoeverre de pilot heeft voldaan aan de verwachtingen en op welke wijze er vervolg gegeven kan worden aan de pilot.  September 2018
 • Monitor Sociale Kracht 2017 + Tabellenboek
  Gemeenten zijn vanaf 2015 voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ondersteuning aan jeugdigen, chronisch zieken, ouderen en mensen met arbeidsvermogen. Zij doet dit samen met partners en de inwoners zelf. Inwoners worden nadrukkelijk aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en kracht en op die van hun netwerk en omgeving. Onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn onder meer: participatie, sociale samenhang in de buurt, (financiële) zelfredzaamheid, mate van eenzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, dienstverlening en de relatie tussen gemeente en inwoners. Oktober 2018.

 • Cliëntervaringsonderzoek Jeugd over 2017 en Factsheet
  De gemeente voert jaarlijks een onderzoek uit naar de ervaringen van cliënten met jeugdhulp. Dit onderzoek gaat over de dienstverlening in 2017. Juni 2018

 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2017 en Factsheet
  De gemeente voert jaarlijks een onderzoek uit naar de ervaringen van cliënten met een Wmo-voorziening. Dit onderzoek gaat over de dienstverlening in 2017. Juni 2018

 • Wonen en zorg regio Lekstroom + bijlagenrapport
  Inzicht in vraag van zorgdoelgroepen en mensen met een mobiliteitsbeperking in gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen. November 2017

 • Netwerkzorg bij oudere thuis na eerstelijnsverblijf:
  Onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar netwerkzorg bij (kwetsbare) ouderen thuis na eerstelijnsverblijf. Juli 2017.

 • Een nieuwe naam en functie voor het Bibliotheekgebouw
  In dit onderzoek (Burgerpanel) staat de nieuwe naam en functie voor het Bibliotheekgebouw aan het Onderdoor centraal. Juli 2017
   
 • Monitor Sociale Kracht 2016 + Tabellenboek
  Gemeenten zijn vanaf 2015 voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ondersteuning aan jeugdigen, chronisch zieken, ouderen en mensen met arbeidsvermogen. Zij doet dit samen met partners en de inwoners zelf. Inwoners worden nadrukkelijk aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en kracht en op die van hun netwerk en omgeving. Onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn onder meer: participatie, sociale samenhang in de buurt, (financiële) zelfredzaamheid, mate van eenzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, dienstverlening en de relatie tussen gemeente en inwoners. Juli 2017
  Samenvatting Monitor Sociale Kracht
 • U10 rapportage Monitor Sociale Kracht
  De U10 gemeenten naast elkaar gezet op basis van de cijfers van 2015 en 2016 (Houten op basis van de cijfers van 2014). Februari 2017
   
 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo
  Vanaf 2016 voert de gemeente ieder jaar onderzoek uit naar ervaringen van cliënten met een (maatwerk)voorziening. Dit onderzoek gaat over de dienstverlening in het voorgaande jaar, 2016. Juni 2017. Factsheet en resultaten
   
 • Kinderen in Tel 2016. Verwey Jonker Instituut
  Databoek met cijfers per gemeente en per wijk. Februari 2017
  Bijlagen: De resultaten per provincie en gemeenten. Wijken, Kaart
   
 • Jongerenpeiling 2016
  Tweejaarlijks onderzoek onder jongeren (16 t/m 23 jaar). In 2016 ging het onderzoek onder meer over de volgende onderwerpen: de eigen buurt, vrije tijd, leefstijl en voorzieningen, je zelf kunnen redden en iets voor anderen doen. December 2016.
   
 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo
  Vanaf 2016 voert de gemeente jaarlijks onderzoek uit naar ervaringen van cliënten met een (maatwerk)voorziening. Dit onderzoek gaat over de dienstverlening in het voorgaande jaar, 2015. Augustus 2016.
  Factsheet.
   
 • Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp
  Vanaf 2016 voert de gemeente ieder jaar onderzoek uit naar de ervaringen van cliënten met jeugdhulp. Augustus 2016
   
 • Monitor Sociale Kracht 2014 + Tabellenboek
  Gemeenten zijn vanaf 2015 voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ondersteuning aan jeugdigen, chronisch zieken, ouderen en mensen met arbeidsvermogen. Zij doet dit samen met partners en de inwoners zelf. Onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn onder meer: participatie, (collectieve) zelfredzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, sociaal-economische status en relatie gemeente en inwoners. Oktober 2015.
   
 • Jongerenpeiling 2014
  Tweejaarlijks onderzoek onder jongeren (16 t/m 23 jaar). In 2014 ging het onderzoek onder meer over de volgende onderwerpen: de eigen buurt, vrije tijd en voorzieningen, problemen en iets voor anderen doen. Januari 2015.
   
 • Jongerenpeiling 2012
  Tweejaarlijks onderzoek onder jongeren (16 t/m 23 jaar). In 2012 ging het onderzoek onder meer over de volgende onderwerpen: de eigen buurt, vrije tijd en voorzieningen, iets voor anderen doen, meedenken over de maatschappij in Houten. Januari 2013.
   
 • Dienstverlening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  Onderzoek (burgerpanel) naar de bekendheid en het gebruik van diverse hulpverlenende instellingen binnen de gemeente en de rol van het eigen netwerk bij een hulpvraag. Juni 2012.
   
 • Factsheet: Hoe gezond is onze jeugd GGD regio Utrecht waaronder Houten en
  Tabel: Hoe gezond is onze jeugd Houten. April 2012.
   
 • Valpreventie in Midden-Nederland: hoe zaaien om te oogsten?
  Onderzoek van de GGD regio Utrecht onder 75-plussers naar valongevallen en de preventie daarvan. Februari 2012.
   
 • Kwetsbare ouderen in tel. Verwey-Jonker Instituut.
  Landelijk onderzoek naar de balans tussen de lokale zorgvraag en lokale ondersteuning, per gemeente. Januari 2012.

Onder het thema Gezondheid zijn meer onderzoeken te vinden over gezondheid en een gezonde leefstijl en het welbevinden van jongeren, volwassen en senioren.

Print Icoon printen