Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Sociaal Domein: Wmo, Jeugdhulp en participatie

Zorg voor elkaar

Belangrijke links

Onderzoeken en publicaties

 • PDF icon Monitor Sociale Kracht 2017 (2.6 MB) + PDF icon Tabellenboek (718 KB)
  Gemeenten zijn vanaf 2015 voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ondersteuning aan jeugdigen, chronisch zieken, ouderen en mensen met arbeidsvermogen. Zij doet dit samen met partners en de inwoners zelf. Inwoners worden nadrukkelijk aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en kracht en op die van hun netwerk en omgeving. Onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn onder meer: participatie, sociale samenhang in de buurt, (financiële) zelfredzaamheid, mate van eenzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, dienstverlening en de relatie tussen gemeente en inwoners. Oktober 2018.

 • PDF icon Cliëntervaringsonderzoek Jeugd over 2017 (411 KB) en PDF icon Factsheet (275 KB)
  De gemeente voert jaarlijks een onderzoek uit naar de ervaringen van cliënten met jeugdhulp. Dit onderzoek gaat over de dienstverlening in 2017. Juni 2018

 • PDF icon Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2017 (446 KB) en PDF icon Factsheet (91 KB)
  De gemeente voert jaarlijks een onderzoek uit naar de ervaringen van cliënten met een Wmo-voorziening. Dit onderzoek gaat over de dienstverlening in 2017. Juni 2018

 • PDF icon Netwerkzorg bij oudere thuis na eerstelijnsverblijf: (2.5 MB)
  Onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar netwerkzorg bij (kwetsbare) ouderen thuis na eerstelijnsverblijf. Juli 2017.

 • Een nieuwe naam en functie voor het Bibliotheekgebouw (762 KB)
  In dit onderzoek (Burgerpanel) staat de nieuwe naam en functie voor het Bibliotheekgebouw aan het Onderdoor centraal. Juli 2017
   
 • Monitor Sociale Kracht 2016 (2.6 MB) + PDF icon Tabellenboek (2.1 MB)
  Gemeenten zijn vanaf 2015 voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ondersteuning aan jeugdigen, chronisch zieken, ouderen en mensen met arbeidsvermogen. Zij doet dit samen met partners en de inwoners zelf. Inwoners worden nadrukkelijk aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en kracht en op die van hun netwerk en omgeving. Onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn onder meer: participatie, sociale samenhang in de buurt, (financiële) zelfredzaamheid, mate van eenzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, dienstverlening en de relatie tussen gemeente en inwoners. Juli 2017
  PDF icon Samenvatting Monitor Sociale Kracht (585 KB)
 • PDF icon U10 rapportage Monitor Sociale Kracht (12.8 MB)
  De U10 gemeenten naast elkaar gezet op basis van de cijfers van 2015 en 2016 (Houten op basis van de cijfers van 2014). Februari 2017
   
 • PDF icon Cliëntervaringsonderzoek Wmo (234 KB)
  Vanaf 2016 voert de gemeente ieder jaar onderzoek uit naar ervaringen van cliënten met een (maatwerk)voorziening. Dit onderzoek gaat over de dienstverlening in het voorgaande jaar, 2016. Juni 2017. PDF icon Factsheet (102 KB) en PDF icon resultaten (166 KB)
   
 • Kinderen in Tel 2016. Verwey Jonker Instituut
  Databoek met cijfers per gemeente en per wijk. Februari 2017
  Bijlagen: De resultaten per provincie en gemeenten. Wijken, Kaart
   
 • PDF icon Jongerenpeiling 2016 (1009 KB)
  Tweejaarlijks onderzoek onder jongeren (16 t/m 23 jaar). In 2016 ging het onderzoek onder meer over de volgende onderwerpen: de eigen buurt, vrije tijd, leefstijl en voorzieningen, je zelf kunnen redden en iets voor anderen doen. December 2016.
   
 • PDF icon Cliëntervaringsonderzoek Wmo (289 KB)
  Vanaf 2016 voert de gemeente jaarlijks onderzoek uit naar ervaringen van cliënten met een (maatwerk)voorziening. Dit onderzoek gaat over de dienstverlening in het voorgaande jaar, 2015. Augustus 2016.
  PDF icon Factsheet (222 KB).
   
 • PDF icon Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp (292 KB)
  Vanaf 2016 voert de gemeente ieder jaar onderzoek uit naar de ervaringen van cliënten met jeugdhulp. Augustus 2016
   
 • PDF icon Monitor Sociale Kracht 2014 (6.1 MB) + PDF icon Tabellenboek (358 KB)
  Gemeenten zijn vanaf 2015 voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ondersteuning aan jeugdigen, chronisch zieken, ouderen en mensen met arbeidsvermogen. Zij doet dit samen met partners en de inwoners zelf. Onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn onder meer: participatie, (collectieve) zelfredzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, sociaal-economische status en relatie gemeente en inwoners. Oktober 2015.
   
 • PDF icon Jongerenpeiling 2014 (814 KB)
  Tweejaarlijks onderzoek onder jongeren (16 t/m 23 jaar). In 2014 ging het onderzoek onder meer over de volgende onderwerpen: de eigen buurt, vrije tijd en voorzieningen, problemen en iets voor anderen doen. Januari 2015.
   
 • PDF icon Jongerenpeiling 2012 (2.5 MB)
  Tweejaarlijks onderzoek onder jongeren (16 t/m 23 jaar). In 2012 ging het onderzoek onder meer over de volgende onderwerpen: de eigen buurt, vrije tijd en voorzieningen, iets voor anderen doen, meedenken over de maatschappij in Houten. Januari 2013.
   
 • PDF icon Dienstverlening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (1.2 MB)
  Onderzoek (burgerpanel) naar de bekendheid en het gebruik van diverse hulpverlenende instellingen binnen de gemeente en de rol van het eigen netwerk bij een hulpvraag. Juni 2012.
   
 • PDF icon Factsheet: Hoe gezond is onze jeugd (1.2 MB) GGD regio Utrecht waaronder Houten en
  PDF icon Tabel: Hoe gezond is onze jeugd Houten (470 KB). April 2012.
   
 • PDF icon Valpreventie in Midden-Nederland: hoe zaaien om te oogsten? (192 KB)
  Onderzoek van de GGD regio Utrecht onder 75-plussers naar valongevallen en de preventie daarvan. Februari 2012.
   
 • PDF icon Kwetsbare ouderen in tel. Verwey-Jonker Instituut (4.5 MB).
  Landelijk onderzoek naar de balans tussen de lokale zorgvraag en lokale ondersteuning, per gemeente. Januari 2012.

Onder het thema Gezondheid zijn meer onderzoeken te vinden over gezondheid en een gezonde leefstijl en het welbevinden van jongeren, volwassen en senioren.

Print Icoon printen