Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Waar staat je gemeente

folder waar staat je gemeente

Waarstaatjegemeente.nl bevat veel cijfers van gemeenten. Het biedt gemeenten daarom handvatten om hun prestaties te vergelijken én te verbeteren. De website van KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (VNG), is het platform voor gemeentelijke prestatievergelijking. U vindt hier onder meer benchmarkgegevens (dasboards) met de thema’s:

 • Wonen en leefklimaat
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bedrijvigheid en economie
 • Werk en inkomen
 • Onderwijs
 • Jeugd en jeugdhulpverlening
 • Gezondheidsverschillen
 • Gemeentelijke financiën
 • Energie en klimaat
 • Besluit Begroting en Verantwoording
 • Lokale Monitor Wonen
 • Zorggebruik

Ook zijn er een benchmark-rapporten te raadplegen met thema’s als:

 • Burgerpeiling (met o.a.. een dashboard dienstverlening)
 • Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
 • Toezichtinformatie (en informatieveiligheid) gemeenten

Print Icoon printen