Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Wonen

woningen castellum

Belangrijke links

Onderzoeken en publicaties

 • Bevolkingsprognose 2020 tot 2040.
  Tweejaarlijks maakt de gemeente een prognose van de bevolkingsontwikkeling in de komende twintig jaar. In de prognose zijn de ontwikkelingen te zien voor heel Houten en voor de vijf afzonderlijke wijken. Maart 2020. 
   
 • Woningbehoefteonderzoek Ruimtelijke Koers en Detailuitkomsten
  Dit onderzoek geeft aan welke woningen, voor wie op welke plekken gewenst zijn met bijpassend woonmilieu. Zo wordt  richting gegeven aan de kwantitatieve en kwalitatieve invulling van de te bouwen woningen tot 2040. Oktober 2019
   
 • Bevolkingsprognose Houten 2018-2038
  Tweejaarlijks maakt de gemeente een prognose van de bevolkingsontwikkeling in de komende twintig jaar. In de prognose zijn de ontwikkelingen te zien voor heel Houten en voor de vijf afzonderlijke wijken. Mei 2018
   
 • Woningbouwlocaties
  In het kader van het Ruimtelijke Economisch Programma heeft de U10 een aantal onderzoeken laten uitvoeren waaronder een onderzoek naar woningbouwlocaties. Januari 2019
   
 • Wonen en zorg regio Lekstroom + bijlagenrapport
  Inzicht in vraag van zorgdoelgroepen en mensen met een mobiliteitsbeperking in gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen. November 2017
 • Bevolkingsprognose Houten 2016-2036
  Tweejaarlijks maakt de gemeente een prognose van de bevolkingsontwikkeling in de komende twintig jaar. In de prognose zijn de ontwikkelingen te zien voor heel Houten en voor de vijf afzonderlijke wijken. Mei 2016.
   
 • Doelgroepen en woningbehoefte in Houten RIGO.
  Verkennend onderzoek naar de bevolkingsontwikkeling en de woningbehoefte van verschillende doelgroepen in Houten. Augustus 2015.
   
 • Woningbehoefte onderzoek Companen, Bouwstenen woningbouwprogrammering: (rapport en factsheets Onderzoek naar de woningbehoefte voor de toekomstige woningbouwprogrammering in Houten. September 2012.
   
 • Bouwen zonder welstandsregels
  Onderzoek (Burgerpanel) naar hoe de inwoners denken over de verschillende aspecten die een rol spelen bij welstandsvrij bouwen. Januari 2011.

Print Icoon printen