Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Accommodatie huren?

U wilt een accommodatie van de gemeente huren? Hieronder leest u een aantal zaken die goed zijn om te weten.

Tarieven

  • Laag tarief: geldt voor verenigingen en organisaties die activiteiten organiseren voor de Houtense samenleving op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Deze verenigingen en organisaties moeten deel uitmaken van de Houtense samenleving.
  • Standaard tarief: van toepassing op de overige huurders (bedrijfsleven, verenigingen en organisaties uit andere gemeenten). En voor activiteiten met een commercieel karakter.

Mailadres voor info over accommodaties

Met vragen over een accommodatie of informatie over de beschikbaarheid van een accommodatie kunt u een mail sturen naar: verhuur@houten.nl

Annuleren

Incidenteel kan een reservering tot 4 weken voor de gereserveerde datum kosteloos schriftelijk of per e-mail worden geannuleerd.

Voorwaarden

Met het reserveren van een accommodatie gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals deze is opgesteld door de Gemeente Houten. De Algemene voorwaarden vindt u terug onder de downloads.

Reclame in sporthallen

Verenigingen die voor eigen rekening en risico reclame willen voeren in onze sporthallen kunnen daarvoor een aanvraag indienen. Stuur met de aanvraag een duidelijke tekening en een deugdelijke omschrijving van de gewenste reclame mee (tekst, materiaalkeuze, afmetingen e.d.) waaruit blijkt waar en hoe u de reclame denkt aan te brengen. Stuur de aanvraag naar meldpuntvastgoed@houten.nl.

Na ons akkoord ontvangt u de “modelovereenkomst reclamevoering sporthallen” ter ondertekening. Na medeondertekening door de gemeente is de overeenkomst tot stand gekomen en kan de vereniging hieraan uitvoering (laten) geven.

De modelovereenkomst is terug te vinden onder ‘Downloads’ aan de rechterzijde van dit scherm.

meldpunt

Print Icoon printen