Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Accommodatie huren?

U bent van plan om een accommodatie te huren via de gemeente Houten? Onderstaande vindt u een aantal zaken die goed zijn om te weten:

Tarieven

  • Laag tarief: Dit tarief geldt voor verenigingen en organisaties die activiteiten organiseren voor de Houtense samenleving op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Deze verenigingen en organisaties moeten deel uitmaken van de Houtense samenleving.
  • Standaard tarief: Dit tarief is van toepassing op de overige huurders (bedrijfsleven, verenigingen en organisaties uit andere gemeenten). En voor activiteiten met een commercieel karakter.

Annulering

Incidenteel kan een reservering tot 4 weken voor de gereserveerde datum kosteloos schriftelijk of per e-mail worden geannuleerd.

Voorwaarden

Met het reserveren van een accommodatie gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals deze is opgesteld door de Gemeente Houten. De Algemene voorwaarden vindt u terug onder de downloads.

Reclamevoering sporthallen

Verenigingen die voor eigen rekening en risico reclame willen voeren in onze sporthallen kunnen daarvoor een aanvraag indienen bij PBA. Bij deze aanvraag dient een duidelijke tekening en een deugdelijke omschrijving van de gewenste reclame (tekst, materiaalkeuze, afmetingen e.d.). te worden verstrekt waaruit blijkt waar en hoe de vereniging de reclame denkt aan te brengen. De aanvraag kunt u sturen naar meldpuntpba@houten.nl.

Als de verstrekte informatie akkoord is bevonden ontvangt de aanvrager de “modelovereenkomst reclamevoering sporthallen” ter ondertekening. Na medeondertekening door de gemeente is de overeenkomst tot stand gekomen en kan de vereniging hieraan uitvoering (laten) geven.

De modelovereenkomst is terug te vinden onder ‘Downloads’ aan de rechterzijde van dit scherm.

meldpunt

Print Icoon printen