Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Inburgering

Nieuwkomers, inburgering

Sinds 1 januari 2007 is de Wet Inburgering van kracht. Deze wet verplicht mensen die met een permanent doel in Nederland verblijven en niet de Nederlandse nationaliteit hebben om in te burgeren. Dit geldt voor niet- EU en niet Turks. Mensen die onder de wet vallen zijn verplicht om aan te tonen d.m.v. het afleggen van een examen dat zij voldoende zijn ingeburgerd.
Iedereen die in Nederland wil komen wonen of al in Nederland woont, maar geen Nederlands paspoort heeft, krijgt te maken met de Wet inburgering. Als u geen Nederlands paspoort heeft, nog niet goed Nederlands spreekt of nog niet genoeg van Nederland weet, dan bent u verplicht de Nederlandse taal te leren. Ook moet u weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Dit wordt getest in het inburgeringsexamen.

Inburgeringsexamen

Het inburgeringsexamen gaat over twee onderwerpen:

  • de Nederlandse taal
  • de Nederlandse samenleving

Vanaf 1 januari 2013 moeten inburgeraars hun inburgeringscursus zelf organiseren en betalen.

U kunt zelf bepalen hoe u zich op het examen voorbereidt. Diverse organisaties en onderwijsinstellingen geven gerichte cursussen. Het is mogelijk om bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een lening aan te vragen om de cursus te betalen. Dit moet een onderwijsinstelling zijn met een keurmerk. (www.blikopwerk.nl)

Als u het examen niet haalt, moet u nog een keer examen doen. Net zo lang tot u het examen haalt.
Als u niet voldoende meewerkt en het examen niet haalt, kan DUO u een boete geven.
Ook kan het  gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.
Hebt u een speciale reden waarom u niet kunt inburgeren? U kunt dan DUO vragen om een ontheffing. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Alle informatie hierover vindt u op de website van DUO (www.inburgeren.nl)

Bent u niet meer inburgeringsplichtig en wilt u beter Nederlands leren?

U kunt zich aanmelden voor een gratis cursus Nederlandse taal vanaf niveau 0 –A2 bij het Regionaal Opleidings Centrum (ROC) via aanmeldpunt@rocmn.nl 

U kunt ook online naar een gratis of betaalde cursus zoeken.  

Wilt u een Nederlands paspoort?

  • U dient een inburgeringsdiploma te behalen, staatsexamendiploma of een diploma  op minimaal MBO niveau;
  • U heeft 600 lesuren gevolgd bij een onderwijsinstelling met een keurmerk en een ontheffing gekregen van DUO op grond van voldoende geleverde inspanning;
  • Een medische verklaring van Argonaut (dat u blijvend niet in staat bent het  inburgeringsdiploma te behalen) om een Nederlands paspoort te kunnen verkrijgen;
  • Via de optieregeling: woont u 15 jaar rechtmatig in Nederland en bent u 3 jaar  gehuwd met uw Nederlandse partner, dan kunt u via de optieregeling naturaliseren.

Contact

Voor nadere informatie over inburgering kunt u contact opnemen met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO is telefonisch bereikbaar onder nummer 050 - 59 99 600. U kunt ook kijken op www.inburgeren.nl

Meenemen

  1. Geldig legitimatiebewijs
  2. Vergunning tot verblijf van niet tijdelijke aard

Print Icoon printen