Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

De Nederlandse nationaliteit krijgen, naturalisatie/ optie

Er zijn twee manieren om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Door naturalisatie aan te vragen of door een zogenaamde optieverklaring af te leggen. Meer informatie leest u in de folder "Wat moet ik doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen?".

Naturalisatie

Aan het naturaliseren worden voorwaarden gesteld waar u aan moet voldoen. Zo moet bijvoorbeeld de aanvrager meerderjarig zijn, gehuwd of gehuwd zijn geweest.
Er moet aan een ononderbroken verblijfsduur van minimaal 5 jaar met een geldige verblijfsvergunning zijn voldaan. Er moet sprake zijn van goed gedrag. Dat betekend dat er de afgelopen 4 jaar geen sprake is geweest van een gevangenisstraf, leerstraf, taakstraf of een geldboete van € 453,78 of meer. Ook dient de aanvrager bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit indien van toepassing afstand doen van de huidige nationaliteit.
U dient voldoende ingeburgerd te zijn in de Nederlandse samenleving, de Nederlandse taal kunnen spreken, verstaan en schrijven.
In de folder “Inburgeringexamen voorwaarde voor naturalisatie” leest u meer over dit onderwerp.

Optieverklaring

U kunt de Nederlandse nationaliteit verkrijgen door het afleggen van een verklaring dat u Nederlander wilt worden. Deze procedure geldt voor een aantal groepen. Bijvoorbeeld voor kinderen van immigranten die in Nederland geboren zijn of mensen die ooit de Nederlandse nationaliteit hebben gehad, maar deze zijn kwijtgeraakt.
Voor het afleggen van een optieverklaring dient u aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Er gelden voor de procedure van optieverklaring andere voorwaarden dan een naturalisatieprocedure. Deze voorwaarden staan ook in de folder “Hoe kunt u Nederlander worden?” vermeld.

Het terug verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit

De folder “Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug?” is bedoeld voor alle oud-Nederlanders: mensen die ooit de Nederlandse nationaliteit hebben gehad, maar deze zijn kwijtgeraakt. Bent u oud-Nederlander en wilt u de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen, dan vindt u in deze folder aan welke voorwaarden u moet voldoen. Ook vindt u informatie over de te volgen procedure.

Meer informatie

Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vindt u alle benodigde informatie, regelingen aanvraag formulieren en procedure beschrijvingen voor zowel de naturalisatie als de optieverklaring.

Wilt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen?

De gemeente begint met een voorgesprek met u. Daarin bespreekt een medewerker alle voorwaarden. De medewerker verteld u dan wat u nodig heeft om een verzoek in te dienen.

U moet een afspraak maken voor dit voorgesprek. Maak online een afspraak voor een informatiegesprek over naturalisatie.

Wat moet u meenemen?

Uw paspoort en uw verblijfsvergunning. Beide documenten mogen niet verlopen zijn.

Als u niet in Nederland geboren bent en nog niet eerder een gelegaliseerde geboorteakte heeft laten zien dan moet u deze ook overleggen. Deze mag niet ouder zijn dan 12 maanden en moet veelal gelegaliseerd zijn. Een geboorteakte dient u ook te overleggen van de minderjarige kinderen die niet in Nederland zijn geboren.

Betaling en kosten

U moet bij het indienen van de aanvraag direct betalen. De kosten vindt u terug bij Tarieven Burgerzaken. De kosten worden niet terugbetaald als u het verzoek intrekt of als het verzoek wordt afgewezen.

Wanneer krijgt u feitelijk de Nederlandse nationaliteit?

U krijgt de Nederlandse nationaliteit pas werkelijk op het moment dat u van de burgemeester op de zogenaamde Naturalisatieceremonie uw Koninklijk Besluit tot Naturalisatie of uw Bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap uitgereikt krijgt. U bent verplicht om op de naturalisatieceremonie te verschijnen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Afdeling Publiekszaken telefoonnummer 030-63 92 611. Zie ook op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Print Icoon printen