Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Vanuit het buitenland naar Houten verhuizen

Verhuist u vanuit het buitenland naar Houten of bent u het komende half jaar minimaal vier maanden in Houten? Dan moet u persoonlijk bij het gemeentehuis aan de balie komen. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen naar de afspraak. U wordt dan gezamenlijk ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

U kunt direct online een afspraak maken.

Maak een afspraak als u eerder in Nederland gewoond of gevestigd bent geweest.

Afspraak maker eerder gevestigd

Maak een afspraak als u eerder niet in Nederland gewoond of gevestigd bent geweest.

Afspraak maken niet eerder gevestigd

Wat neemt u mee?

Om aangifte te doen bij het gemeentehuis aan de balie heeft u de volgende documenten nodig:

  • Geldig identiteitsbewijs van alle personen die ingeschreven moeten worden
  • huurcontract of toestemming van de hoofdbewoner van het adres waar u woont, inclusief een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs;
  • geboorteakte (indien mogelijk);
  • als u gehuwd bent een huwelijksakte (indien mogelijk);
  • een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) als u een niet-Nederlander bent. Uitzonderingen hierop zijn: EU-onderdanen en personen die een nationaliteit bezitten die zijn vrijgesteld van het bezit van een MVV.
  • Een reisdocument of ander document waaruit de nationaliteit blijkt. 
  • Bij een vreemde nationaliteit een bewijs van rechtmatig verblijf. 
  • Een bewijs van uitschrijving (indien van toepassing). 
  • Andere brondocumenten betreffende rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan na de datum opschorting Persoonslijst

Print Icoon printen