Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Erkennen ongeboren kind

Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, kan de vader het kind erkennen door het vaderschap te laten registreren bij de Burgerlijke Stand. U kunt, als ouder, uw ongeboren kind erkennen als er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, maar van een ongehuwde man en ongehuwde vrouw die een ongeboren kind willen erkennen. De moeder moet dan schriftelijke toestemming geven dat de man het kind mag erkennen als zijn kind. Dit betekent dat bij de geboorte het kind ook zijn naam kan krijgen.

Betreft het een erkenning van het eerste kind uit een relatie, dan kan dit kind alleen de geslachtsnaam van de vader verkrijgen indien gelijktijdig met de erkenning naamskeuze wordt gedaan. Daarbij is het noodzakelijk dat beide ouders in persoon op het gemeentehuis verschijnen.

Gevolgen van de erkenning

De man die het ongeboren kind erkent wordt vanaf de geboorte van dit kind de juridische vader ook al is hij niet de biologische vader. Door de erkenning ontstaat er tussen de man en het kind wederzijds erfrecht en wederzijdse onderhoudsplicht voor het kind. Daarnaast verkrijgt de man een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind.

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan krijgt u bij de erkenning niet automatisch het ouderlijk gezag. U kunt als erkenner  niet optreden als zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen.

Naam van het kind

Betreft het een erkenning van het eerste kind uit een relatie, dan kan dit kind alleen de geslachtsnaam van de vader verkijgen indien gelijktijdig met de erkenning naamskeuze wordt gedaan. Daarbij is het noodzakelijk dat beide ouders in persoon op het gemeentehuis verschijnen. Wordt er geen naamskeuze gedaan, dan krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. De naamskeuze geldt ook voor elk volgend kind dat geboren wordt uit dezelfde relatie. Indien de vader, moeder en/of het kind niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit en/of in het buitenland woonachtig is (geweest) is het raadzaam om contact op te nemen met de gemeente.

Heeft u een tweede kindje of volgend gezamenlijk kind dat erkend moet worden?
Dan is het voor de moeder mogelijk om hier schriftelijk toestemming voor te geven.  Dit kan via het formulier toestemmingsformulier erkenning.

Maak online een afspraak

Voor dit product kunt u direct online een afspraak maken.

Aanpak

De volgende bijlagen voegt u bij het verzoek:

  • Een geldig identiteitsbewijs van beide personen die het verzoek indienen.
  • Schriftelijke toemstemming van de moeder (als zij niet zelf aanwezig is).

Kosten

Aan de erkenning van het ongeboren kind zijn geen kosten verbonden. Voor de kosten van een afschrift of uittreksel zie het overzicht leges.

Print Icoon printen