Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Geboorteaangifte

Na de geboorte van een kind heeft u veel zaken te regelen. Een van die zaken is de aangifte van de pasgeborene bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren. Voor geboorteaangifte geldt een wettelijke termijn. De verplichting tot aangifte moet worden vervuld binnen drie dagen na de dag van de bevalling. Als die termijn van drie dagen eindigt op een algemeen erkende feestdag of in het weekeinde wordt de termijn verlengd tot en met de eerst volgende werkdag. Zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen worden wel in de termijn meegerekend.

Hieronder enkele voorbeelden:

Uw kind wordt op woensdag geboren.

 • 1e dag : donderdag
 • 2e dag : vrijdag
 • 3e dag : zaterdag
 • 3e dag : zondag
 • 3e dag : maandag

Uw kind wordt op donderdag geboren.

 • 1e dag : vrijdag
 • 2e dag : zaterdag
 • 3e dag : zondag
 • 3e dag : maandag

Een te laat gedane aangifte wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand gemeld aan de officier van justitie.

Hoe gaat de geboorteaangifte in z'n werk?

Een akte van geboorte wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren.

Wat heeft u nodig bij de geboorteaangifte?

Als u geboorteaangifte komt doen heeft u een identiteitsbewijs nodig, zoals:

 • een geldig Nederlands paspoort;
 • een geldige Nederlandse identiteitskaart;
 • een geldig Nederlands rijbewijs;
 • als u geen Nederlander bent: documenten waarover u ingevolge de vreemdelingenwet moet beschikken ter vaststelling van uw identiteit, nationaliteit en verblijfsrechterlijke positie.

Wie is bevoegd/verplicht tot het doen van aangifte van geboorte?

a. De moeder is te allen tijde bevoegd tot de aangifte van de geboorte van haar kind. Echter in de praktijk zal aangifte door de moeder tot de uitzonderingen behoren;

b. de vader is verplicht tot geboorteaangifte. Het woord vader moet hier gelezen worden als de wettelijke, juridische vader.

c. als de vader niet aanwezig is of verhinderd is de aangifte te doen, is tot de aangifte verplicht:

 1. Een ieder die bij de geboorte aanwezig is geweest. Als er geen personen aanwezig zijn geweest bij de geboorte dan gaat de verplichting over op;
 2. de bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaatsgevonden of,
 3. het hoofd van een ziekenhuis, gevangenis of een soortgelijke inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden.

Bij de geboorteaangifte wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte opgemaakt. In deze akte wordt ook melding gemaakt van de eventueel gedane naamskeuze.

Van de geboorteakte kunnen de ouders een afschrift ontvangen. In de tarievenlijst van burgerzaken staan de kosten voor een afschrift geboorteakte vermeld.

Geboorteaangifte na overlijden

Een bijzondere situatie ontstaat als het een geboorteaangifte betreft van een kind, dat enige tijd heeft geleefd, maar vóór de geboorteaangifte is overleden. In deze gevallen wordt eerst een geboorteakte opgemaakt en vervolgens een overlijdensakte. Zowel de geboorteaangifte als de overlijdensaangifte mogen gedaan worden door een ieder die bevoegd is tot het aangeven van overlijden. In de praktijk betekent dit, dat de uitvaartverzorger bevoegd is tot de geboorteaangifte.

De keuze van de naam

Tegenwoordig mogen ouders zelf kiezen welke achternaam de kinderen zullen krijgen. Belangrijk is dat alle kinderen uit één relatie tussen man en vrouw dezelfde achternaam hebben. Wanneer de gehuwde ouders niet kiezen, krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Wanneer deze ouders het kind de achternaam van de moeder wensen door te geven, moet er een naamskeuze voorafgaand aan de geboorteaangifte worden gedaan. De keuze geldt dan ook voor de eventuele volgende kinderen uit dezelfde relatie. Omdat de moeder vaak niet bij de geboorteaangifte aanwezig kan zijn, zal de akte van naamskeuze vóór die tijd moeten worden opgemaakt. Wanneer de ouders niet gehuwd zijn en er is geen naamskeuze gemaakt, heeft het kind automatisch de achternaam van de moeder. Het maakt daarbij niet uit of het kind wel of niet erkend is. Wanneer men wenst dat het kind de achternaam van de vader heeft, zal de naamskeuze bij de erkenningakte moeten plaatsvinden.

Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand twijfelt aan de integriteit van de aangifte kan hij vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.

Meenemen

geldig legitimatiebewijs

Maak online een afspraak

Voor dit product kunt u direct online een afspraak maken.

Print Icoon printen