Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Wilt u mee doen als partner of als supporter?

Hollandse waterlinie
Partner van JOGG
SVO
Supporter van JOGG
Piazza
Supporter van JOGG
AH Oude dorp
Supporter van JOGG

JOGG is een landelijke stichting, die gemeenten ondersteunt om zich in te zetten voor een gezonder gewicht onder jongeren. Zowel publieke als private partijen (PPS) werken samen om die gezonde leefstijl te bereiken. Dit kan in de vorm van partnerschap of als supporter.   Dit kan op verschillende manieren, door:

 • Mensen: personele inzet: kennis, expertise en vrijwilligers
 • Massa: enthousiaste partijen kunnen andere partijen oerhalen mee te doen
 • Middelen: bijdragen in natura, bijvoorbeeld fruit of drinkwaterbidons
 • Media: inzet van communicatieadvies en –middelen
 • Munten: financiële bijdrage.  

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met JOGG Houten via JOGGHouten@houten.nl  

Wat vraagt JOGG Houten?  

Partners

 •  Leveren een bijdrage aan JOGG Houten op het gebied van:

  • Kennis, marketing / communicatie, activiteiten of menskracht
  • Financiële ondersteuning tijdens de projectperiode, voor nog verder te bepalen activiteiten. Denk hierbij aan watertappunten, gezonde school/sportkantine, activiteiten op scholen.
  • Uitwisselen van het netwerk; contacten van bedrijven benutten
  • Uitvoering van activiteiten in de wijk / gemeente
  • Verbinden zich voor minimaal 3 jaar, met de optie tot verlenging, aan JOGG Houten
  • Stellen hun netwerk ter beschikking.  

 • Een financiële bijdrage van minimaal € 5.000 per jaar (of een marktwaarde daarvan). De bijdrage besteden we aan communicatiemiddelen, onderzoek, sportactiviteiten in de wijk etc.

Supporters

Van supporters vragen wij incidenteel, op wijkniveau of aan events een bijdrage in de vorm van: ·         ondersteunende middelen

 • Materialen;
 • Expertise;
 • Een minimale bijdrage van  € 500,- .

Wat biedt JOGG Houten?

Wij bieden de partners:

 • Concrete invulling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door bijdrage aan gezondheidswinst en leefbaarheid;
 • Positieve profilering door vermelding als ‘Partner van JOGG Houten’ op communicatie uitingen.
 • Recht op reclame en naamsvermelding en het gebruik van het logo.;
 • Toegang tot een uitgebreid netwerk in Houten met een groot bereik van jongeren, ouders en  maatschappelijke organisaties;
 • Versteviging relatie met de gemeente en andere partijen. Hiervoor is twee keer per jaar een overleg onder leiding van de wethouder met alle partners en supporters;
 • Verbinding van eigen activiteiten aan interventies / activiteiten in de wijk / gemeente.  

Wij bieden de supporters;

 • Positieve profilering door vermelding als ‘JOGG Supporter’ op de communicatie uitingen van de ondersteunde activiteiten;
 • Verbinding van eigen activiteiten aan interventies / activiteiten in de wijk / gemeente.    

Print Icoon printen