Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Jongerenoverlast

Jongeren ontmoeten elkaar op straat en trekken met elkaar op. Dit hoort bij de ontwikkeling naar volwassenheid. De meeste groepen jongeren veroorzaken hierbij geen overlast. Er zijn echter groepen jongeren die wel overlast veroorzaken, zoals luidruchtig gedrag, intimiderend gedrag, vandalisme en het achterlaten van zwerfvuil. Ervaart u voortdurende overlast van jongeren dan vragen wij u dit te melden bij het meldpunt Jeugd & Veiligheid van de gemeente Houten.

Meldpunt Jeugd & Veiligheid van de gemeente Houten

Het meldpunt Jeugd & Veiligheid van de gemeente Houten probeert de locaties van jongerenoverlast en de jongeren in beeld te krijgen. In samenspraak met politie en jongerenwerk wordt bepaald welke maatregelen genomen moeten worden. Ervaart u voortdurende overlast van jongeren, dan kunt u dit via het digitale formulier bij de gemeente Houten melden. Als u anoniem wenst te blijven dan kunt u dat op het formulier aangeven.

Melding bij politie

Acute meldingen van overlast door jongeren, maar die niet spoedeisend zijn, kunt u doorgeven aan de Politie via telefoonnummer 0900 – 8844. Daarnaast stellen wij het op prijs als u ook nog het digitale formulier invult. Daarop kunt u aangeven dat u voor de acute situatie ook de politie heeft gebeld.

Spoedeisende meldingen

Wanneer spoedeisende hulp nodig is bij direct levensbedreigende situaties of wanneer u getuige bent van een ernstig misdrijf belt u met 112. Dan telt elke seconde.

Print Icoon printen