Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Campagne tegen pesten

Leerlingen met de handleiding

Op 13 april 2017 is de campagne ‘Pesten’ gelanceerd. De campagne is bedoeld om het onderwerp pesten bespreekbaar te maken onder jongeren in Houten. De focus ligt daarbij op de rol van omstander. Jongeren zijn zich niet altijd bewust dat ze als omstander bij een pestsituatie ook een rol hebben. In plaats van passief te blijven als er wordt gepest, kunnen jongeren ook een actieve, positieve omstander zijn. Door een actieve en positieve omstandersrol in te nemen zouden pestsituaties vaker herkent en voorkomen kunnen worden.  

Handleiding voor omstanders

Maar wat kun je nu precies doen als actieve, positieve omstander? Hier hebben Houtense jongeren van de drie middelbare scholen in Houten over meegedacht. Samen met YoungWorks, een communicatiebureau die zich focust op communicatie onder jongeren, hebben zij een handleiding bedacht voor de omstander. Hierin staan vijf ludieke acties die je als omstander in een pestsituatie kan doen om het pesten te laten stoppen.  

In gesprek

Leerlingen bij de lancering campagne

Uiteraard zijn deze ludieke acties en de handleiding die is gemaakt een middel om het gesprek aan te gaan met de jongeren over het feit dat ze wel degelijk een rol spelen in een pestsituatie. Ook al zijn ze niet de pester of de gepeste. Naast de ludieke acties staan er tips in wat je als jongere kan doen wanneer je merkt dat iemand pest of wordt gepest.  

Deelnemers

De campagne is in eerste instantie opgestart om partijen in Houten met elkaar te verbinden. Verschillende partijen hebben te maken met pesten onder jongeren. Die partijen hebben vaak weer verschillende manieren en methodes om met pestproblematiek om te gaan. Er was behoefte aan samenwerking en aan het spreken van één taal over dit onderwerp. Uiteindelijk is de campagne opgericht door een samenwerking van de drie middelbare scholen in Houten; het Wellant, de Heemlanden en het Houtens, het jongerenwerk uit de gemeente; van Houten & Co en Shine, het sportpunt Houten, de GGD, het CJG, het Sociaal Team en de gemeente Houten.  

Speerpunt

Het thema pesten in een speerpunt op de beleidsagenda Sociaal Domein en is als speerpunt door de partners en inwoners van Houten zelf gekozen. Met de campagne hopen we te bereiken dat omstanders niet wegkijken bij een pestsituatie maar in actie komen, op welke manier dan ook. Ook weten scholen, sportverenigingen, het jongerenwerk en andere partners in Houten elkaar beter te vinden op dit thema en dragen ze allen dezelfde boodschap uit; als omstander kun je iets doen in een pestsituatie om het pesten te erkennen en mogelijk te laten stoppen.  

Meer informatie en hulp

Voel jij je weleens gepest? Of ken je iemand die weleens gepest wordt? Of wil je gewoon meer informatie over wat er op het gebied van pesten wordt georganiseerd in de gemeente Houten? Neem dan contact op met het jongerenwerk van Van Houten&Co, jonginhouten@vanhoutenenco.nl (030 – 7001500). De jongerenwerkers zijn actief betrokken bij deze campagne en kunnen hier meer over vertellen. Ook zijn zij op de hoogte van activiteiten die er worden georganiseerd of mensen of instanties die kunnen helpen bij pestsituaties.

Jongerenwerk Shine organiseert ook verschillende activiteiten over pesten. Kijk op hun website voor de meest actuele agenda; www.shine-houten.nl. Het sportpunt Houten besteed ook aandacht aan de pestproblematiek, zie www.sportpunthouten.nl.

Tot slot hebben alle middelbare scholen een pestcoördinator. Op het Wellant is dit Dianne Spruijt, op de Heemlanden is dit Frederik de Lang en op het Houtens is dit Wida van Doorn en Floor Puit.  Zij zijn altijd bereid om vragen te beantwoorden op dit thema en mee te denken.

Print Icoon printen