Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Beleid spelen

Waar kinderen wonen moet gespeeld kunnen worden. Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.
De gemeente Houten hanteert het Attractiebesluit en er is een speelplan door het college vastgesteld. In deze notitie over speeltoestellen (pdf - 2.1MB) is de basiskwaliteit geformuleerd voor beheer en onderhoud van speelplekken.

Onderhoud en vervangen speel- en sporttoestellen

Jaarlijks worden alle speel- en sporttoestellen geïnspecteerd of ze nog aan de veiligheidsnormen en kwaliteitseisen voldoen. Daarnaast zijn vorig jaar alle ‘afgeschreven speeltoestellen’ extra speciaal geïnspecteerd om te bepalen of deze nu reeds moeten worden vervangen. Hierbij is uit kostenoverweging kritisch gekeken naar waar reparatie van een toestel voldoet en waar werkelijk vervangen moet worden.

Voor 2013 betekent dat van de 190 geïnspecteerde is toestellen het noodzakelijk 4 speeltoestellen en 3 doelen te vervangen. De overige 183 toestellen krijgen waar nodig extra onderhoud, zodat veiligheid en kwaliteit gewaarborgd blijft. Verder vindt in mei 2013 groot onderhoud plaats aan de officiële trapvelden in heel Houten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het verwijderen van speeltoestellen in uw buurt? Neem dan contact op met dhr. Wildenbeest of met mw. Krul van Beheer Openbare Ruimte via tel. (030) 63 92 611 of stuur een mail naar gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen