Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Naamswijziging

Voornaamswijziging

Niet iedereen is gelukkig met zijn of haar voornaam. Vindt u dat u een ontoelaatbare, totaal niet gebruikelijke voornaam hebt of als u hinder van uw voornaam ondervindt, dan kunt u de rechtbank verzoeken om uw voornaam te wijzigen. U dient, alvorens de rechter hierover een uitspraak doet aan verschillende voorwaarden voldoen. Hierover kunt u zich het beste laten informeren bij een advocaat. Hij kan dan ook het verzoek tot voornaamswijziging indienen bij de rechtbank.
Meer informatie over de voorwaarde en procedure tot voornaamswijziging vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Geslachtsnaamswijziging

Het is onder bepaalde voorwaarde mogelijk een andere achternaam, ook wel geslachtsnaam of familienaam genoemd, te krijgen.
Natuurlijk kan de naam ook wijzigen als gevolg van erkenning of adoptie, maar dat wordt hier niet bedoeld.
Het gaat hier om de wijziging van de achternaam bij Koninklijk Besluit.
Net als bij het veranderen van een voornaam moet de verandering van de achternaam aan verschillende voorwaarden voldoen.
Het kan zijn dat uw huidige naam raar of bespottelijk is. Ook als u veel hinder van uw huidige naam ondervindt of als hij bijvoorbeeld verkeerd gespeld is zou een aanleiding kunnen zijn om uw achternaam te wijzigen. Wat de reden van het verzoek tot naamswijziging ook is u moet net als een voornaamswijziging aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ook hier kunt u zich het best door een advocaat laten informeren en bij het indienen van het verzoek laten vertegenwoordigen. Meer gedetailleerdere informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid. Deze opent een nieuwe pagina in uw browser.

Nadat uw voor- of achternaam is gewijzigd, zijn de identiteitsbewijzen op uw naam niet meer geldig en moeten vernieuwd worden. Te denken valt hierbij aan uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs.

Kosten van naamswijziging

Of u nu een naamswijziging van uw voornaam of achternaam indient aan beide verzoeken zijn kosten verbonden. U moet hier denken aan bijvoorbeeld kosten voor de inhuur van een advocaat, de rechtbank (het zogenaamde griffierecht) en de tarieven voor benodigde documenten.

Print Icoon printen