Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ouderen

Ouderenzorg

Het doel van de ouderenzorg is ouderen zo lang mogelijk een volwaardige rol in de samenleving te geven, alsmede een goede afstemming van voorzieningen (verzorgings- en verpleeghuizen, indicatiestelling, lokale zorgnetwerken, één loket gedachte) te bewerkstellingen. Het welzijn van ouderen wordt bevorderd door de structuur van het ouderenwerk (personeel, dienstencentra en activiteiten) te versterken, op de behoefte aan nieuwe zorgvormen in te spelen en subsidieverlening aan de welzijnsstichting van Houten & co en de indicatiestelling integraal te benaderen.
Het adres van van Houten & co is: Onderdoor 160, 3995 DX Houten
tel. 030 - 70 01 500 , www.vanhoutenenco.nl.

Indicatie

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen met een belemmering voldoende en toereikende zorg kunnen ontvangen. Onder zorg en verpleging vallen het verzorgings- en verpleeghuis en de thuiszorg. Om voor deze voorzieningen in aanmerking te komen moet u worden geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Kijk hiervoor op www.sociaallokethouten.nl.

Print Icoon printen