Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Aangifte van overlijden

oud-wulven

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de begrafenisondernemer het overlijden door. U kunt ook zelf aangifte van overlijden doen.

U neemt dan het volgende mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een doktersverklaring van het overlijden.
  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter.

De gemeente maakt een overlijdensakte op en geeft toestemming voor de uitvaart.

Maak online een afspraak

Verwerking persoonsgegevens

Na het opstellen van de overlijdensakte wordt het overlijden verwerkt in het Basisregistratie Personen (BRP). De overledene staat dan niet meer als inwoner ingeschreven maar als overleden persoon. Overheidsinstanties worden dan ook op de hoogte gesteld. U moet dan denken aan  bijvoorbeeld de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en de meeste pensioenfondsen. U hoeft het overlijden niet apart aan hen door te geven. Ook de zorgverzekeraar wordt ingelicht.

Particuliere organisaties moet u wel zelf op de hoogte brengen. Denk bijvoorbeeld aan banken en verzekeringsmaatschappijen. U gebruikt daarvoor het uittreksel van de overlijdensakte.

Aangifte levenloos geboren kind

Is een kind levenloos geboren na een zwangerschap van meer dan vierentwintig weken? Dan moet u binnen vijf dagen aangifte doen bij de gemeente waar de bevalling plaatsvond. De vader en de moeder mogen aangifte doen, maar ook het ziekenhuis of de begrafenisondernemer. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van levenloos geboren kind op. 

Akte van levenloos geboren kind vervalt in 2017

In 2017 komt de akte van een levenloos geboren kind te vervallen. Deze wordt in de loop van het jaar vervangen. Hiervoor komt een geboorteakte met vermelding dat het kind levenloos ter wereld is gekomen. Het is nog niet duidelijk wanneer deze wijziging wordt doorgevoerd.

Kind overlijdt binnen 3 dagen na de geboorte

Is een kind levend ter wereld gekomen, maar binnen 3 dagen overleden? Zowel de ouders als de begrafenisondernemen kunnen dan de aangifte doen. Dit gebeurd in de gemeente waar het kindje zowel geboren als overleden is. Er wordt dan een geboorteakte en een overlijdensakte opgemaakt. Neemt u hiervoor contact op met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 

Overlijden in het buitenland

Is een inwoner in het buitenland overleden? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig uit dat land. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit geeft aan dat het document echt is. 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover informatie.

Uitvaart in het buitenland

Vindt de uitvaart plaats in het buitenland? Dan heeft voor het vervoer vanuit Nederland toestemming van de gemeente nodig. De gemeente geeft dan een laissez-passer af. Een vervoersbewijs voor een overledene naar een ander land. Een laissez-passer wordt afgegeven door de gemeente waar de overlijdensakte is opgemaakt. Het vervoer naar het buitenland regelt de uitvaartverzorger meestal voor u.

Print Icoon printen