Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Tarieven en formulieren

Onderstaand treft u de tarieven voor 2020.

Onder de downloads aan de rechterzijde van deze pagina vindt u de totale tarieventabel lijkbezorgingsrechten.

Wijzigen van de tenaamstelling

Is de rechthebbende of de belanghebbende die het grafrecht had overleden? Of wilt u het grafrecht aan iemand anders toekennen dan kunt onderstaande formulieren gebruiken

Urnentuin Oud Wulven
Urnentuin Oud Wulven

Tarieven Grafrechten 2020

Wat zijn de kosten voor graven en urnen?

Soort graf Omschrijving Grootte 10 jaar € 20 jaar € 30 jaar €

Particulier graf

Ruimte voor het begraven van twee overledenen en/of plaatsen in
of op het graf van twee asbussen met of zonder urn.

2.00 x 1.00 m.

1.185,91

2.292,49

3.398,95

Particulier kindergraf

Ruimte voor het begraven van twee overledenen t/m 12 jaar
en/of plaatsen in of op het graf van twee asbussen met of zonder urn.

1.75 x 1.00 m.

1.042,68

2.005,93

2.969,15

Particulier urnengraf

Ruimte voor twee asbussen en/of urnen

1.00 x 1.00 m.

612,78

1.146,21

1.679,56

Particuliere urnennis

Ruimte voor één urn in de urnenmuur.

 

370,75

651,30

931,83

Particulier gedenkplaats

Ruimte voor het herdenken van een overledene die hier niet
begraven ligt.

1.00 x 1.00 m.

696,34

1.146,21

1.679,56

Algemeen graf

Ruimte voor het begraven van twee overledenen
ouder dan 12 jaar zonder recht op verlenging.
De gemeente bepaalt wie de eerstvolgende is.
Tarief is  per overledene.

2.00 x 1.00 m

612,78

1.146,21

N.v.t.

Algemeen kindergraf

Ruimte voor het begraven van twee overledenen tot 12 jaar,
zonder recht van verlenging. De gemeente bepaalt wie de
eerstvolgende is. Tarief is per overledene.

1.75 x 1.00 m

541,16

1.002,93

N.v.t.

Algemeen urnengraf

Grafruimte voor het plaatsen van een urn. Tarief is per overledene.

1.00 x 0.50 m

370,75

651,30

N.v.t.

Reserveren

Het reserveren van een particulier graf bij leven op Oud Wulven
en de Pr. Ireneweg

 

N.v.t.

557,44

N.v.t.

Tarieven Verlengen 2020

Wat zijn de kosten voor verlengen?
Soort graf Verlengen
5 jaar €
Verlengen
10 jaar €
Verlengen
20 jaar €

Particulier graf

672,39

1.185,91 2.292,39

Particulier kindergraf

600,77 1042,68 2.005,93

Particulier urnengraf

385,82 612,78  1.146,13

Particuliere urnennis

264,81 370,75 662,07

Particulier gedenkplaats

427,60 696,34 1.313,25

Reserveren

N.v.t.

278,70

N.v.t.

Tarieven begraven en bijzetten

Wat zijn de kosten voor begraven en bijzetten?
Omschrijving * Kosten binnen
normale werkuren
* Kosten buiten
normale werkuren

Begraven van een overledene
in een bestaand graf

 € 720,74 € 1.037,86

Begraven/ plaatsen van een asbus of urn

€ 158,38 € 237,62

Verstrooien van as op een uitstrooiplaats

€ 136,86 € 205,75
*normale werkuren zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 15 uur

Tarieven grafbedekking

Wat zijn de kosten voor grafbedekking?
Omschrijving Kosten

Vergunning grafbedekking 2020

€ 113,27

Afgeven vergunning voor aanbrengen grafbedekking

€ 113,27

Afgeven vergunning repareren of aanpassen van
grafbedekking met:

  • ·Graven met bijzondere waarde en/of
    gelegen in beschermde gebieden van de begraafplaats
  • Pr. Ireneweg
 
€ 113,27

Tarieven overige kosten

Wat zijn de overige kosten? 
Omschrijving Kosten

Luiden van de klok van de
gemeentetoren in het Oude Dorp

€ 43,52

Overschrijven van een recht op een graf
met alleen recht

€ 79.43

Samenvoegen graflagen graf onbepaalde tijd

€ 1.146,21

Samenvoegen graf bepaalde tijd

€ 425,00

Plaatsen grafkelder
(de onkosten die de gemeente maakt
ncl de advies- en begeleidingskosten)

Op aanvraag

Print Icoon printen