Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Uitgifte van een graf

begraafplaats

Bij een begrafenis komt veel kijken. Samen met een uitvaartorganisatie moet u allerlei dingen regelen en veel keuzes maken. Het is belangrijk om goed te weten wat er mogelijk is. Zo kunt u een juiste keuze maken en zorgt u voor een passende uitvaart.  Wij horen graag wat uw wensen zijn bij de begrafenis.

Een eigen plek

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het kiezen van een graf. Op de pagina "Kiezen van een graf" leest u over de mogelijkheden.

Uiteraard willen u ook graag zoveel mogelijk de gelegenheid geven om van het graf echt een eigen plek te maken. Op de pagina "Regels Grafbedekking" leest u wat kan en mag op een graf.

Wilt u zelf een graf reserveren of een begrafenis aanvragen? U kunt hiervoor de volgende formulieren voor invullen:

Aanvraagformulier reservering graf

Aanvraagformulier begraving (nabestaanden)

Aanvraagformulier begraving (uitvaartorganisaties)

Termijn

U moet aangifte doen voordat de begrafenis/crematie plaatsvindt. De begrafenis of crematie vindt plaats minimaal 36 uur na overlijden en uiterlijk op de 6e werkdag na overlijden.  

Uitstel van begraven of crematie

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor er van de termijn afgeweken moet worden, bijvoorbeeld familieomstandigheden. Een ambtenaar van de burgerlijke stand kan uitstel tot begraven of cremeren verlenen na het overleggen van een verklaring van geen bezwaar van een behandelend arts.

Print Icoon printen