Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Informatie over huwelijken en maatregelen tegen het Coronavirus

Huwelijken kunnen gewoon plaatsvinden, als het gaat om bijeenkomsten met minder dan 20 personen. Houd daarbij ook rekening met kwetsbare personen en ouderen.

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan met uw partner? Dan moet u dit vooraf melden in de gemeente waar u dit wil gaan doen. U moet de melding minstens 2 weken voor de geplande datum doen. Of maximaal een jaar voor de geplande datum.  

Belangrijk: Bij het invullen van het formulier moet u de volgende gegevens bij de hand houden:

  • Beide partners moeten inloggen met DigiD
  • Kopieën van de legitimatiebewijzen van beide partners. (Met deze kan de BABS uw identiteit controleren)
  • Gegevens van eerdere huwelijken en/of partnerschappen en ex-partners
  • Gegevens getuigen inclusief BSN en kopieën legitimatiebewijs    

Let op: Uw voorgenomen huwelijks- of geregistreerd partnerschapsdatum is pas definitief, nadat de gemeente dit aan u heeft bevestigd. De gemeente neemt binnen 5 werkdagen na uw melding contact met u op.

Wilt u alvast weten of de gewenste datum beschikbaar is? Neem dan telefonisch contact met ons op: 030 63 92 611.  

Schriftelijk melding doen  

U kunt uw melding ook schriftelijk doen. Download dan het formulier ‘melding voorgenomen huwelijk of partnerschap kort’ en vul dit in. U kunt het scannen en mailen naar backofficepbz@houten.nl of opsturen naar: 

Gemeente Houten
T.a.v. de burgerlijke stand
Postbus 30
3990 DA Houten  

Wilt u de melding persoonlijk bij ons afleveren? Dan kunt u hiervoor online een afspraak maken.

Naamgebruik wijzigen

Na uw huwelijk/partnerschap kunt u uw naamgebruik wijzigen. U kunt daarvoor het formulier Wijziging Naamgebruik gebruiken.

Geen Nederlander of EU-onderdaan

Bent u geen Nederlander of EU-onderdaan? Dan moet u het formulier ‘melding voorgenomen huwelijk partnerschap verblijfsrecht’ invullen. Na ontvangst door ons zullen wij contact met u opnemen.  

Bent u in het buitenland geboren en/of heeft u in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog andere documenten tonen, zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdverklaring, overlijdensakte of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten.  

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018

Wie gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat vanaf 2018 krijgt te maken met het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Regelt u van tevoren niets? Dan trouwt u in een zogenaamde ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die u en uw partner vóór het huwelijk hebben gekregen niet in de gemeenschap vallen. Alle bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk krijgt vallen wel in de gemeenschap.  

Als je dit niet wilt, moet je huwelijkse voorwaarden opmaken. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de notaris.

Print Icoon printen