Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan met uw partner? Dan moet u dit vooraf melden in de gemeente waar u dit wil gaan doen. U moet de melding minstens 2 weken voor de geplande datum doen. Of maximaal een jaar voor de geplande datum.  

Belangrijk: Bij het invullen van het formulier moet u de volgende gegevens bij de hand houden:

  • Beide partners moeten inloggen met DigiD
  • Kopieën van de legitimatiebewijzen van beide partners. (Met deze kan de BABS uw identiteit controleren)
  • Gegevens van eerdere huwelijken en/of partnerschappen en ex-partners
  • Gegevens getuigen inclusief BSN en kopieën legitimatiebewijs    

Let op: Uw voorgenomen huwelijks- of geregistreerd partnerschapsdatum is pas definitief, nadat de gemeente dit aan u heeft bevestigd. De gemeente neemt binnen 5 werkdagen na uw melding contact met u op.

Wilt u alvast weten of de gewenste datum beschikbaar is? Neem dan telefonisch contact met ons op: 030 63 92 611.  

Schriftelijk melding doen  

U kunt uw melding ook schriftelijk doen. Download dan het formulier ‘melding voorgenomen huwelijk of partnerschap kort’ en vul dit in. U kunt het scannen en mailen naar backofficepbz@houten.nl of opsturen naar: 

Gemeente Houten
T.a.v. de burgerlijke stand
Postbus 30
3990 DA Houten  

Wilt u de melding persoonlijk bij ons afleveren? Dan kunt u hiervoor online een afspraak maken.

Naamgebruik wijzigen

Na uw huwelijk/partnerschap kunt u uw naamgebruik wijzigen. U kunt daarvoor het formulier Wijziging Naamgebruik gebruiken.

Geen Nederlander of EU-onderdaan

Bent u geen Nederlander of EU-onderdaan? Dan moet u het formulier ‘melding voorgenomen huwelijk partnerschap verblijfsrecht’ invullen. Na ontvangst door ons zullen wij contact met u opnemen.  

Bent u in het buitenland geboren en/of heeft u in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog andere documenten tonen, zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdverklaring, overlijdensakte of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten.  

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018

Wie gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat vanaf 2018 krijgt te maken met het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Regelt u van tevoren niets? Dan trouwt u in een zogenaamde ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die u en uw partner vóór het huwelijk hebben gekregen niet in de gemeenschap vallen. Alle bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk krijgt vallen wel in de gemeenschap.  

Als je dit niet wilt, moet je huwelijkse voorwaarden opmaken. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de notaris.

Print Icoon printen