Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Erkennen geboren kind

Als de ouders van een kind niet zijn getrouwd of geen geregistreerd partnerschap hebben, kan de ongehuwde vader het kind erkennen door het vaderschap te laten registreren bij de Burgerlijke Stand. De moeder moet dan wel schriftelijke toestemming geven dat de man het kind mag erkennen als zijn kind.

Gevolgen erkenning

De man die het kind erkent wordt de juridische vader ook al is hij niet de biologische vader. Door de erkenning ontstaat er tussen de man en het kind wederzijds erfrecht en wederzijdse onderhoudsplicht voor het kind. Daarnaast verkrijgt de man een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind. Om het gezag te verkrijgen dient de erkenner zich te wenden tot de:

Rechtbank Utrecht
Sector familierecht
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Betreft het een erkennning van het eerste kind uit een relatie, dan kan dit kind alleen de geslachtsnaam van de vader verkrijgen indien gelijktijdig met de erkenning naamskeuze wordt gedaan. Daarbij is het noodzakelijk dat beide ouders in persoon op het gemeentehuis verschijnen. Wordt er geen naamskeuze gedaan, dan krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. De naamskeuze geldt ook voor elk volgend kind dat geboren wordt uit dezelfde relatie. Bij erkenning van een kind van 16 jaar of ouder, bepaalt het kind zelf de naamskeuze.

Indien de vader, moeder en/of kind niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit en/of in het buitenland woonachtig zijn (geweest), is het raadzaam om contact op te nemen met de gemeente.

Erkenning bij geboorte-aangifte

Wanneer een kind geboren is moet aangifte gedaan worden bij de burgerlijke stand. Gelijk met deze aangifte kan het kind ook erkend worden. Omdat de moeder vaak nog niet in staat is mee te komen, zal zij de toestemming tot de erkenning schriftelijk doen. De schriftelijke toestemming moet wel zijn ondertekend en voorzien van haar legitimatiebewijs.

De ambtenaar van de burgerlijke stand begint met het opmaken van de erkenningsakte. Indien de ouders de naam van de erkenner (vader) willen kiezen voor hun eerste kind, ontstaat er een probleem. Naamskeuze kan alleen gedaan worden als de moeder ook in persoon de akte van erkenning tekent. Zij moet er dus bij zijn. Daarom is het handiger om voor de geboorte de erkenning en de naamskeuze te regelen.

Erkenning na de geboorte-aangifte

Iedereen die juridisch geen vader heeft, kan in principe erkend worden. De erkenner en de moeder gaan naar de burgerlijke stand en verzoeken de ambtenaar van de burgerlijke stand een erkenningsakte op te maken. Indien het te erkennen kind 16 jaar of ouder is, moet het kind ook aanwezig zijn bij de erkenning. De moeder hoeft er dan niet bij te zijn. Het kind zelf geeft de toestemming en kiest eventueel voor de naam van de erkenner.

Het kind dat 12 jaar of ouder is moet toestemming geven. De moeder moet toestemming geven voor kinderen jonger dan 16 jaar. Indien het kind en/of de moeder geen toestemming wil geven kan de verwekker van het kind de rechtbank verzoeken de toestemming te vervangen.

De toestemming voor de erkenning kan schriftelijk worden gegeven. Uit de schriftelijke toestemming moet duidelijk blijken dat er toestemming tot erkenning wordt gegeven, wie het kind mag erkennen en door wie de toestemming wordt gegeven. De brief moet zijn ondertekend door degene die toestemming geeft waarna de handtekening aan de hand van een legitimatiebewijs gecontroleerd zal worden. Als de toestemming niet compleet is, zal er nog geen erkenningsakte opgemaakt worden. Een kind van 16 jaar of ouder kan geen schriftelijke toestemming tot erkenning geven, omdat het kind verplicht is om ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand de naamskeuze in persoon te doen.

Maak online een afspraak

Voor dit product kunt u direct online een afspraak maken.

Wet- en regelgeving

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Aanpak

  • Geldig identiteitsbewijs van de vader en de moeder;
  • Schriftelijke toestemming van de moeder, in alle gevallen waarbij het kind jonger is dan 16 jaar;
  • Schriftelijke toestemming van het kind zelf, indien het kind 12 jaar of ouder is.

Kosten

Aan de erkenning van het geboren kind zijn geen kosten verbonden. Voor de kosten van een afschrift of een uittreksel zie het overzicht van de leges.

Print Icoon printen