Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Flora- en faunawet

In Nederland is er de Flora- en faunawet om de in het wild levende planten- en diersoorten te behouden en te beschermen. Het gaat hierbij niet alleen om bedreigde of kwetsbare soorten, maar ook om de streekeigen soorten, zoals zwanen en eenden.

De Flora- en faunawet bevat een aantal verbodsbepalingen om ervoor te zorgen dat in het wild levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Deze verbodsbepalingen houden onder andere in dat (beschermde) planten niet geplukt mogen worden. Dieren (beschermd of niet) mogen niet gedood, verwond of gevangen worden. Ook de plaatsen waar dieren verblijven zijn beschermd. Geniet daarom van de natuur en laat de dieren met rust, zeker tijdens het broedseizoen.

Lees op de site van de rijksoverheid meer informatie over de Flora- en faunawet.

Print Icoon printen