Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker
Banner Standaard

Een Klimaatplan voor Houten

Als uitvloeisel van het landelijke Klimaatakkoord en de Klimaatwet heeft de gemeente Houten een klimaatplan opgesteld. Dit klimaatplan is de opvolger van het programma Duurzaam Houten 2016-2018. De gemeente wil in het klimaatplan de samenleving nog meer te betrekken bij het meedenken over en de uitvoering van maatregelen voor een duurzamere samenleving. De gemeente gaat dit aangrijpen om ook de eigen organisatie meer te verduurzamen en zo een voorbeeldfunctie op zich te nemen.

Het klimaatplan beslaat drie thema’s: Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie. Voor elk thema komt er een eigen deelplan: 1. Energieplan, 2. Kringloopplan, 3. Adaptatieplan. Het opstellen van deze deelplannen zal niet synchroon lopen. Eerst zal de voornaamste focus liggen op de Energietransitie, daarna op de Circulaire Economie en op de Klimaatadaptatie. Uiteraard kunnen in de gesprekken met stakeholders over één deelplan ook de andere thema’s ingebracht worden. Zeker daar waar de thema’s raakvlakken hebben. Idealiter versterken de thema’s elkaar en maken we geen tegenstrijdige keuzes.

Voor elk thema wordt beschreven hoe het proces waarin de ambities worden vertaald naar doelstellingen en concrete acties, kan worden vormgegeven. De processen richten zich voornamelijk op de verbinding met inwoners en bedrijven. Voor de thema’s energietransitie en klimaatadaptatie is het doel dat er aan het einde van het proces een roadmap voor de lange termijn (2040) ligt en een uitvoeringsprogramma voor de korte termijn (2022). De Circulaire Economie staat nog in de kinderschoenen. Daarom is het doel om hiervoor een actieplan te hebben waarin enkele concrete (eerste) acties opgezet worden

Heeft u vragen over het klimaatplan of wilt u meedenken over de invulling van de duurzaamheidsagenda van Houten? U kunt contact opnemen via een mailtje naar duurzaam@houten.nl

Wilt u zelf aan de slag met de verduurzaming van uw woning? Kijk dan eens op www.duurzaamhouten.nl

Print Icoon printen