Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker
Banner Energie

Energie

Het Energieplan van Houten is af

In 2040 wil Houten energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat we alle energie die we verbruiken, lokaal duurzaam opwekken. Dit sluit o.a. aan bij het nationale klimaatakkoord.

In Houten zijn al veel partijen actief bezig met de energietransitie. Maar dit kan sneller en effectiever. We hebben het Energieplan* (zie de downloads op deze pagina) daarom samen met de Houtense inwoners, bedrijven en instellingen gemaakt . En we voeren het ook samen uit. Zij investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen of vloerisolatie. De gemeente helpt met duidelijkheid over de richting en randvoorwaarden.

Met dit plan willen alle partijen de Houtenaren duidelijk maken wat je zelf kunt doen aan energiebesparing en –opwekking in en om je eigen huis. Ook laten ze mensen in Houten weten waar en bij wie ze terecht kunnen met vragen.

Wat gaat er in 2020 concreet gebeuren?

De verschillende acties die er al zijn, gaan gewoon door. Denk aan de energiebespaarcafés (EnergieRijk), thema-avonden (diverse partijen), zonnedaken-participaties (Opgewekt Houten), de energiebus (HuurdersAdviesRaad), Groene Keus (Duurzaamheidsfonds Houten) en JouwHuisSlimmer (gemeente). Wel stemmen we al die activiteiten qua timing en communicatie beter op elkaar af.

Wat is er nieuw in 2020?

Speciaal team

Er komt een speciaal ingericht team dat de samenwerking en afstemming tussen de partijen gaat versterken en verbeteren. Het team zorgt samen met de bestaande (vrijwilligers) organisaties voor goede verspreiding van opgedane kennis en ervaring. Het team gaat op termijn werken op een centrale locatie. Daar kunnen alle Houtenaren terecht voor informatie. Dit wordt uiteindelijk het duurzaamheidscentrum voor heel Houten.

Zon op grote daken

Er zijn nog zeer veel lege daken van bedrijven en boerderijen in Houten. Die kunnen we gebruiken voor het opwekken van zonne-energie. Doel van het project is het ontwikkelen van ‘dakconcepten’ die aansluiten op de behoefte van fruittelers, ondernemers en agrarische bedrijven. Zo wordt het voor hen gemakkelijker en aantrekkelijker om zonnepanelen op hun (grote) daken te leggen. De trekker van dit project is Coöperatie Opgewekt Houten.

Energiebesparing – ambassadeurs, inkoopacties

De mogelijkheden voor energiebesparing zijn groot. EnergieRijk Houten heeft de afgelopen jaren verschillende activiteiten opgezet om Houtenaren te helpen met besparen. Dit project maakt die aanpak groter én uitgebreider. Er komen meer energieambassadeurs, meer wijkinitiatieven en wijkgerichte communicatie. De uitbreiding houdt onder andere in  maatwerkadviezen voor monumenten, een inkoopactie voor kleine maatregelen en een energiemarkt. De trekker van dit project is EnergieRijk Houten.

Van gras naar gas

Bij het composteren van berm- en slootmaaisel komt methaan vrij. Bij vergisting wordt methaan afgevangen. Dit gevormde biogas kan een energiebron zijn. Het restproduct (digestaat) is nuttig voor nieuwe toepassingen. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) onderzoekt de mogelijkheden voor monovergisting van maaisel nabij de rioolwaterzuivering Nieuwegein. De gemeente onderzoekt of het laten vergisten van berm- en slootmaaisel in een volgende maaiovereenkomst kan worden opgenomen.

Hoe hangt dit plan samen met andere plannen?

Het Energieplan is het eerste deel van ons lokale klimaatplan. De andere twee delen – circulaire economie en klimaatadaptatie - zijn ook in 2020 klaar. Maar de komende jaren maakt de gemeente nog meer plannen voor duurzame energie en energiebesparing. Zoals de Regionale Energiestrategie (RES). Dit gaat over waar in Houten duurzame energie geproduceerd kan worden. En ook de Transitievisie Warmte. Daarin staat hoe we van het aardgas af gaan. Die plannen komen over een aantal jaar tot uitvoering.

* Het Energieplan en de bijlagen zijn nog onder voorbehoud van het akkoord van de gemeenteraad.

Energieloket Jouw Huis Slimmer
Het onafhankelijke energieloket van de gemeente Houten: Jouw Huis Slimmer

Doet u mee?

De gemeente werkt hard om de doelstellingen te halen. Maar zonder de hulp van Houtense inwoners, bedrijven en instellingen lukt het niet! Ook u kunt ons hierbij helpen.

 • Doe de Quickscan en zie direct welke duurzame maatregelen geschikt zijn voor uw woning.
 • Jouw Huis Slimmer, het onafhankelijke energieloket van Houten helpt u als woningeigenaar met al uw vragen rondom energie besparen en duurzaam wonen. Ook vindt u direct een overzicht van lokale en landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden.
 • Word energieambassadeur! Start samen met uw buurtgenoten een initiatief gericht op energiebesparing. Meer informatie kunt u aanvragen via duurzaam@houten.nl
 • Ontdek in een paar stappen wat energie besparen jou oplevert. Doe mee met de landelijke campagne 'Energie besparen doe je nu'. 
 • Sluit u aan bij lokale (energie)initiatieven uit Houten. Op het Houten Inwoners Platform vindt u per thema verschillende initiatieven.

Start u een project dat bijdraagt aan bovengenoemde doelstellingen? Of heeft u vragen over de informatie op deze pagina? Neem dan contact met ons op via duurzaam@houten.nl.

Voorbeeldfunctie gemeente

 • De gemeente Houten koopt 100% duurzame stroom in afkomstig van Nederlandse windparken. Daarmee is ons energiecontract als 'zeer duurzaam' beoordeeld door Greenpeace. Lees het gehele onderzoek dat in opdracht van Greenpeace is uitgevoerd.
 • De gemeente Houten heeft een coördinerende en actieve rol in het regionale samenwerkingsverband U-THUIS dat zich richt op energiebesparing en duurzame opwekking.
 • We plaatsen openbare oplaadpunten voor uw (toekomstige) elektrische auto. Meer informatie vindt u op de pagina 'elektrisch rijden en oplaadpunten'.
 • We moedigen opdrachtnemers aan om energieneutraal of nul-op-de-meter te bouwen.
 • De gemeente doet mee aan nationale energiebesparing campagnes, zoals de warme truien dag.
 • We onderzoeken de kansen om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen.
Logo Duurzaam Houten

Print Icoon printen