Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker
Banner Energie

Energie

Uitnodiging Meedenksessie energieplan 26 juni

De gemeente gaat een energieplan op stellen. In het plan komt te staan hoe wij gezamenlijk zorgen dat het aandeel duurzame energie binnen de gemeente steeds groter wordt. Met als uiteindelijk doel om energieneutraal te zijn. Maar hoe we dat gaan doen, horen wij graag van u!

Op 26 juni gaan we de thema’s verder uitwerken die tijdens de bijeenkomsten op 22 mei en 5 juni zijn opgehaald. (zie verslagen onder Downloads) De volgende vragen komen per thema aan de orde;

 • waar ligt de focus?
 • waar willen we de komende jaren mee aan de slag?
 • wat kan of moet er over 5, 10 of 15 jaar nog gebeuren voor een energieneutraal Houten in 2040?

Zodra de thema’s bekend zijn, worden ze hier geplaatst. 

Praat met ons mee

Datum: woensdag 26 juni 2019
Tijd: 19.30-21.30u (vanaf 19.15u staan de koffie & thee klaar)
Locatie: Gemeentehuis, Onderdoor 25 in Houten

Aanmelden

Wilt u komen? Meldt u dan aan door een mail te sturen naar duurzaam@houten.nl met uw naam en postcode. Er is plek voor 40 deelnemers.
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en het programma van de avond.

De energieopgave is groot. Iedereen gaat er iets van merken. Maar waar gaan we mee beginnen? Hoe zorgen we er samen voor dat uw woning, straat, wijk geen fossiele brandstoffen meer nodig heeft? Welke partijen kunnen een bijdrage leveren om deze ambitie met elkaar te realiseren?

De gemeente Houten heeft een grote ambitie op het gebied van duurzaamheid. In 2040 wil de gemeente energie- en klimaatneutraal zijn. Om deze ambitie te halen wordt een klimaatplan gemaakt. Het klimaatplan bestaat uit drie deelplannen:

 1. Energieplan over de energietransitie
 2. Kringloopplan over de circulaire economie 
 3. Adaptatieplan over klimaatadaptatie.

Wat zijn we van plan?

Als eerste wordt het energieplan gemaakt.  In het energieplan komt te staan hoe het aandeel lokale duurzame energie steeds groter wordt om uiteindelijk energieneutraal te zijn. 

Het plan bevat de volgende thema’s:

 • elektriciteit,
 • warmte (‘van het aardgas af’)
 • energiebesparing
 • mobiliteit binnen de gemeentegrenzen

De energietransitie gaat de hele samenleving aan: inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarom is het van belang dat we met elkaar in gesprek gaan over kansen, bedreigingen en mogelijke acties.

Er vinden in mei en juni vier bijeenkomsten plaats. Twee bijeenkomsten zijn voor mensen die willen meedenken en de andere twee zijn voor partijen/initiatiefnemers die een rol (willen) hebben in de uitvoeringen van het energieplan. Wilt u meepraten  of meedoen in de energietransitie? Stuur een mail naar duurzaam@houten.nl

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 22 mei.

Kijk voor meer informatie leest u in het Energieplan.

Doelstellingen van de Gemeente Houten 

De gemeente Houten heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van Energie:

 • In 2018 wekt Houten 16% van het huishoudelijk energieverbruik lokaal duurzaam op. Dit is 9% van het totale energieverbruik.
 • In 2040 is Houten klimaat- en energieneutraal.

Om deze doelstellingen te halen focust de gemeente zich zowel op het bevorderen van duurzame energieproductie (zoals zon- en windenergie) als op het besparen van energie. Ook willen we bewustwording van energieverbruik vergroten.

Energieloket Jouw Huis Slimmer
Het onafhankelijke energieloket van de gemeente Houten: Jouw Huis Slimmer

Doet u mee?

De gemeente werkt hard om de doelstellingen te halen. Maar zonder de hulp van Houtense inwoners, bedrijven en instellingen lukt het niet! Ook u kunt ons hierbij helpen.

 • Doe de Quickscan en zie direct welke duurzame maatregelen geschikt zijn voor uw woning.
 • Jouw Huis Slimmer, het onafhankelijke energieloket van Houten helpt u als woningeigenaar met al uw vragen rondom energie besparen en duurzaam wonen. Ook vindt u direct een overzicht van lokale en landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden.
 • Word energieambassadeur! Start samen met uw buurtgenoten een initiatief gericht op energiebesparing. Meer informatie kunt u aanvragen via duurzaam@houten.nl
 • Ontdek in een paar stappen wat energie besparen jou oplevert. Doe mee met de landelijke campagne 'Energie besparen doe je nu'. 
 • Sluit u aan bij lokale (energie)initiatieven uit Houten. Op het Houten Inwoners Platform vindt u per thema verschillende initiatieven.

Start u een project dat bijdraagt aan bovengenoemde doelstellingen? Of heeft u vragen over de informatie op deze pagina? Neem dan contact met ons op via duurzaam@houten.nl.

Voorbeeldfunctie gemeente

 • De gemeente Houten koopt 100% duurzame stroom in afkomstig van Nederlandse windparken. Daarmee is ons energiecontract als 'zeer duurzaam' beoordeeld door Greenpeace. Lees het gehele onderzoek dat in opdracht van Greenpeace is uitgevoerd.
 • De gemeente Houten heeft een coördinerende en actieve rol in het regionale samenwerkingsverband U-THUIS dat zich richt op energiebesparing en duurzame opwekking.
 • We plaatsen openbare oplaadpunten voor uw (toekomstige) elektrische auto. Meer informatie vindt u op de pagina 'elektrisch rijden en oplaadpunten'.
 • We moedigen opdrachtnemers aan om energieneutraal of nul-op-de-meter te bouwen.
 • De gemeente doet mee aan nationale energiebesparing campagnes, zoals de warme truien dag.
 • We onderzoeken de kansen om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen.
Logo Duurzaam Houten

Print Icoon printen