Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Windpark Goyerbrug

Windmolen

Het college van burgemeester en wethouders kiest voor een tweede windpark in Houten. Dit is nodig om het klimaatprobleem het hoofd te kunnen bieden. Gemeente Houten wil in 2040 klimaat- en energieneutraal zijn. Op dit moment wordt 4,6% van de energie duurzaam opgewekt. Om in de toekomst 100% duurzame energie te kunnen opwekken, is veel nodig.

Stand van zaken

Op 19 mei 2020 was de zitting bij de rechtbank over de ingediende beroepen. Op 30 juni 2020 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. De hoofdlijnen in het vonnis van de rechtbank zijn:

  • Een aantal indieners van een beroep zijn niet ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat de rechtbank hen niet erkent als belanghebbende en hun beroepen niet inhoudelijk behandeld heeft.
  • Alle beroepen die inhoudelijk zijn beoordeeld, zijn ongegrond.
  • De gemeente wordt veroordeeld tot het betalen van proceskosten vanwege het ontbreken van het raadsbesluit over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen bij de stukken die ter inzage zijn gelegd.

De volledige vonnissen zijn te vinden op de website van de rechtbank. Hier kunt u de samenvatting van de uitspraak lezen.

Tegen deze uitspraken is nog hoger beroep bij de Raad van State mogelijk. Dat moet binnen zes weken na vandaag ingediend worden.

 

De omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug, en de stukken die daarbij horen, hebben eind 2019 ter inzage gelegen. Er zijn twee beroepen ingediend bij de rechtbank.

 

In oktober 2019 heeft Windpark Goyerbrug B.V. een aanvraag ingediend bij de rijksoverheid voor de zogenoemde Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)-subsidie. De gemeente heeft bericht ontvangen dat Windpark Goyerbrug B.V. deze week de beschikking op de aanvraag heeft ontvangen. Dat betekent dat de subsidie is toegekend. Dit is een belangrijk besluit voor de financiƫle haalbaarheid van het project, inclusief de participatie-afspraken.

Definitief Besluit Omgevingsvergunning

Bijlage bij de omgevingsvergunning

Lees hier wat er tot nu toe is gebeurd.

Heeft u vragen? Bekijk de meeste gestelde vragen.

Wilt u zien hoe de windmolens in de omgeving staan?

Vanaf 30 plekken kunt u in 3D zien hoe de windmolens in de omgeving staan.

In gesprek

Wethouder Hilde de Groot wil graag met u in gesprek gaan en/of blijven over Windpark Goyerbrug. Wilt u een afspraak met de wethouder? Stuur een mail naar gemeentehuis@houten.nl. U ontvangt dan een afspraakvoorstel.

Print Icoon printen