Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Windpark Goyerbrug

Windmolen

Het college van burgemeester en wethouders kiest voor een tweede windpark in Houten. Dit is nodig om het klimaatprobleem het hoofd te kunnen bieden. Gemeente Houten wil in 2040 klimaat- en energieneutraal zijn. Op dit moment wordt 4,6% van de energie duurzaam opgewekt. Om in de toekomst 100% duurzame energie te kunnen opwekken, is veel nodig.

Ontwerpbesluit Windpark Goyerbrug ligt ter inzage

Het ontwerpbesluit voor Windpark Goyerbrug en de stukken die daar deel van uitmaken liggen van 13 juni tot en met 24 juli ter inzage.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken

M.e.r.-beoordeling

 

Wilt u een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten? Hieronder staat wat er tenminste in een zienswijze moet staan. Het indienen van een zienswijze is belangrijk voor het vervolg van het proces. Als u geen zienswijze indient en de vergunning is verleend, kunt u niet in beroep gaan bij de rechter. 

Schriftelijke zienswijzen moeten ten minste bevatten:
-           uw naam en adres, datum en handtekening;
-           een omschrijving, datum en kenmerk van dit ontwerpbesluit;
-           de reden(en) waarom u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit.

Stuur uw zienswijze naar:
Gemeente Houten
t.a.v college van B en W
Postbus 30
3990 DA Houten

Voor een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met ons via tel. 030-6392611.

Wanneer ben je belanghebbende?

Uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepalen of u belanghebbende bent. Als u geen belanghebbende bent, kunt u wel een zienswijze indienen maar  niet in beroep gaan. U bent belanghebbende als u binnen een bepaalde straal van het beoogde windpark woont. De Raad van State hanteert vaak de richtlijn 10 keer de tiphoogte.

Lees hier wat er tot nu toe is gebeurd.

Heeft u vragen? Bekijk de meeste gestelde vragen.

Wilt u zien hoe de windmolens in de omgeving staan?

Vanaf 30 plekken kunt u in 3D zien hoe de windmolens in de omgeving staan.

In gesprek

Wethouder Hilde de Groot wil graag met u in gesprek gaan en/of blijven over Windpark Goyerbrug. Wilt u een afspraak met de wethouder? Stuur een mail naar gemeentehuis@houten.nl. U ontvangt dan een afspraakvoorstel.

Print Icoon printen