Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Windpark Goyerbrug

Windmolen

Het college van burgemeester en wethouders kiest voor een tweede windpark in Houten. Dit is nodig om het klimaatprobleem het hoofd te kunnen bieden. Gemeente Houten wil in 2040 klimaat- en energieneutraal zijn. Op dit moment wordt 4,6% van de energie duurzaam opgewekt. Om in de toekomst 100% duurzame energie te kunnen opwekken, is veel nodig.

Stand van zaken

De omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug, en de stukken die daarbij horen, hebben eind 2019 ter inzage gelegen . [laat alle stukken erop staan onder één kop: Omgevingsvergunning en bijlagen)]. Er zijn twee beroepen ingediend bij de rechtbank. De zitting staat (vooralsnog) gepland op 23 april.

In oktober 2019 heeft Windpark Goyerbrug B.V. een aanvraag ingediend bij de rijksoverheid voor de zogenoemde Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)-subsidie. De gemeente heeft bericht ontvangen dat Windpark Goyerbrug B.V. deze week de beschikking op de aanvraag heeft ontvangen. Dat betekent dat de subsidie is toegekend. Dit is een belangrijk besluit voor de financiële haalbaarheid van het project, inclusief de participatie-afspraken.

Definitief Besluit Omgevingsvergunning

Bijlage bij de omgevingsvergunning

Lees hier wat er tot nu toe is gebeurd.

Heeft u vragen? Bekijk de meeste gestelde vragen.

Wilt u zien hoe de windmolens in de omgeving staan?

Vanaf 30 plekken kunt u in 3D zien hoe de windmolens in de omgeving staan.

In gesprek

Wethouder Hilde de Groot wil graag met u in gesprek gaan en/of blijven over Windpark Goyerbrug. Wilt u een afspraak met de wethouder? Stuur een mail naar gemeentehuis@houten.nl. U ontvangt dan een afspraakvoorstel.

Print Icoon printen