Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Windpark Goyerbrug

Windmolen

Het college van burgemeester en wethouders kiest voor een tweede windpark in Houten. Dit is nodig om het klimaatprobleem het hoofd te kunnen bieden. Gemeente Houten wil in 2040 klimaat- en energieneutraal zijn. Op dit moment wordt 4,6% van de energie duurzaam opgewekt. Om in de toekomst 100% duurzame energie te kunnen opwekken, is veel nodig.

College van B&W vraagt raad om vergunning Windpark Goyerbrug te verlenen

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor Windpark Goyerbrug en de kaders voor een windfonds vast te stellen. Eén van de kaders is dat er in het windfonds totaal € 150.000,- komt. De raad gaat op 1 oktober een definitief besluit nemen over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van het windpark en het opzetten van een windfonds.

Windpark Goyerbrug B.V. heeft in januari 2019 een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om vier windmolens te mogen plaatsen bij de Goyerbrug. Het windpark kan 67 GWh (Gigawattuur) duurzame energie opwekken.

23 zienswijzen ingediend

Op 28 mei gaf de raad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af over het windpark. Hierna heeft de ontwerpvergunning zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze terinzagelegging zijn er 23 zienswijzen ontvangen van 86 verschillende partijen. Op basis van de ingekomen zienswijzen vraagt het college aan de raad om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Hierbij is rekening gehouden met de zienswijzen.

Vervolg proces

Als de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft dan gaat het college een definitief besluit nemen over de vergunning en de antwoorden op de zienswijzen vaststellen. De conceptantwoorden op de zienswijzen vindt u hier. Als de kaders voor het windfonds ook akkoord zijn dan wordt dit verder uitgewerkt in een plan van aanpak. Voordat de raad een besluit neemt is er een Ronde Tafelgesprek (RTG) op dinsdagavond 17 september a.s. om 20.00 uur op het gemeentehuis.

Lees hier wat er tot nu toe is gebeurd.

Heeft u vragen? Bekijk de meeste gestelde vragen.

Wilt u zien hoe de windmolens in de omgeving staan?

Vanaf 30 plekken kunt u in 3D zien hoe de windmolens in de omgeving staan.

In gesprek

Wethouder Hilde de Groot wil graag met u in gesprek gaan en/of blijven over Windpark Goyerbrug. Wilt u een afspraak met de wethouder? Stuur een mail naar gemeentehuis@houten.nl. U ontvangt dan een afspraakvoorstel.

Print Icoon printen