Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Windpark Goyerbrug

Windmolen

Het college kiest voor een tweede windpark in Houten. Dit is nodig om het klimaatprobleem het hoofd te kunnen bieden. Gemeente Houten wil in 2040 klimaat- en energie neutraal zijn. Op dit moment wordt er 4,6% duurzaam opgewekt. Om in de toekomst 100% duurzame energie te kunnen opwekken is veel nodig.

Bijeenkomst Toelichting  toetsing van omgevingsgunningaanvraag

Pondera Consult heeft in opdracht van ons de omgevingsvergunningsaanvraag windpark Goyerbrug getoetst aan de wettelijke gestelde eisen voor een windpark. Zie brief uitvraag offerte.

Wilt u weten wat er in de aanvraag staat en hoe de inhoud ervan past binnen de geldende wet- en regelgeving? Kom dan op 3 of 4 april naar de informatieavonden. Wilt u komen? Stuur een mail met vermelding van – informatieavond toetsing omgevingsvergunning- naar gemeentehuis@houten.nl

De informatieavonden vinden plaats op:

  • Woensdagavond 3 april: 19.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis Houten
  • Donderdagavond 4 april: 19.30 uur in buurtcentrum de Ploeg – ’t Goy

Omgevingsvergunning aanvraag

Hieronder staan de omgevingsvergunning aanvraag en ook de bijbehorende documenten over de m.e.r-beoordeling. We vinden het belangrijk dat iedereen er kennis van kan nemen.

U kunt nog geen zienswijze indienen. Dat kan als het ontwerpbesluit- en verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad ter inzage ligt. Op de pagina proces en planning leest u over de processtappen en -planning van de omgevingsvergunning aanvraag.  

M.e.r. beoordeling

Omgevingsvergunningaanvraag

Wilt u de aanvraag toch inzien op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak via https://www.houten.nl/burgers/consumentenzaken/afspraak-maken/. Klik op de optie – Inzien/ informatie documenten -.

Meer informatie over Windpark Goyerbrug vindt u op http://windparkgoyerbrug.nl/

In gesprek

Wethouder Hilde de Groot wil graag met u in gesprek gaan en/of blijven over windpark Goyerbrug. Wilt u een afspraak met  de wethouder? Dan  kunt u een mail sturen naar gemeentehuis@houten.nl.  U ontvangt dan een afspraakvoorstel.

Terugkoppeling gespreksavonden

De gemeente heeft drie gespreksavonden georganiseerd voor de omwonenden om de zorg te horen en vragen te beantwoorden. Hier is een verslag voor opgesteld.

Ontheffing wet natuurbescherming

Op donderdag 20 december 2018 heeft de Provincie Utrecht een officiële bekendmaking gepubliceerd over een ontheffing wet natuurbescherming aan Windpark Goyerbrug bv. Als u de bekendmaking wilt inzien klik dan hier. De provincie heeft de effecten van windpark Goyerbrug op de natuur bekeken en met dit besluit de voorwaarden waaronder de realisatie van het windpark voor dit thema kan doorgaan vastgesteld. Belanghebbenden hebben tot 6 weken na publicatiedatum de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen te ontheffing.

Print Icoon printen