Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Windpark Goyerbrug

Windmolen

Het college kiest voor een tweede windpark in Houten. Dit is nodig om het klimaatprobleem het hoofd te kunnen bieden. Gemeente Houten wil in 2040 klimaat- en energie neutraal zijn. Op dit moment wordt er 4,6% duurzaam opgewekt. Om in de toekomst 100% duurzame energie te kunnen opwekken is veel nodig.

De gemeente verwacht op korte termijn een vergunningsaanvraag van een initiatiefnemer voor een windmolenpark bij de Goyerbrug.

Weten hoe het vergunningsproces werkt? Bekijk dan de pagina Proces en planning. Hier wordt stapsgewijs uitgelegd hoe de vergunningsaanvraag verloopt.

Waarom duurzame energie produceren?

In 2016 hebben 171 landen in Parijs het Klimaatakkoord ondertekend. Internationaal is afgesproken dat elk land zich inspant om de CO2-uitstoot terug te dringen tot nul in 2050. In Nederland zorgt het opwekken van elektriciteit voor de nodige C02-uitstoot. Daarom moeten we alternatieven vinden waarmee we op een duurzame wijze, grootschalig energie kunnen opwekken.

Waarom bij de Goyerbrug?

Bij de Goyerbrug is het milieurendement hoog. Dit betekent een hoge opbrengst van duurzame energie  tegenover een lage aantasting van het milieu. Het sluit ook aan bij een langgerekt element in het landschap, namelijk het Amsterdam-Rijnkanaal.

Meer vragen over windenergie, tweede windpark, de rol van de gemeente in het vergunningsproces en inspraak van de omwonenden lees je hier.

Print Icoon printen