Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Wat is er gebeurd?

Weten wat er afgelopen periode is gebeurd? Hieronder een overzicht 

De gemeenteraad heeft op 28 mei besloten om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven

Het ontwerpbesluit voor het windpark kan nu ter inzage worden gelegd.

Op 16 april vroeg het college van B&W aan de raad om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor windpark Goyerbrug. Na twee rondetafelgesprekken, waar bewoners, raads- en commissieleden en wethouder Hilde de Groot aan het woord waren, heeft de raad het besluit genomen om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.

Met deze ontwerpverklaring kan het college de ontwerpvergunning vaststellen. Daarna komt de ontwerpvergunning voor windpark Goyerbrug zes weken ter inzage te liggen. Er kunnen zienswijzen ingediend worden. De ter inzage periode loopt van 13 juni 2019 tot en met 24 juli 2019. Hierna worden de zienswijzen beoordeeld en wordt er een nota van antwoord opgesteld. Aan de raad wordt daarna gevraagd een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Pas als de raad deze definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeeft, kan de omgevingsvergunning voor windpark Goyerbrug verleend worden.  

College vraagt raad om verlening medewerking vergunning 16 april 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad gevraagd om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor Windpark Goyerbrug. Daarmee werd de eerste formele stap gezet in de besluitvorming over het windpark om de omgevingsvergunning te verlenen. Lees hier het persbericht.

Toelichting volledigheidstoets 3 en 4 april 2019

Op 3 en 4 april organiseerden wij een toelichtingsavond. Hier werd een toelichting gegeven op de volledigheidstoets van de m.e.r. en de vergunningsaanvraag.

3-partijen overleg 27 maart 2019

Op 27 maart vond de eerste 3 partijen overleg plaats. Dit is een overleg met belanghebbenden, de initiatiefnemer en de gemeente om te praten over de meest gunstige kaders als het windpark er daadwerkelijk komt.  Hier is een verslag van gemaakt.

Omgevingsvergunningaanvraag ontvangen 15 januari 2019

Op 15 januari ontvingen wij de omgevingsvergunningsaanvraag met alle bijbehorende documentatie. Zie hieronder.

M.e.r.-beoordeling

Omgevingsvergunningaanvraag

Gespreksavonden 12,15,17 november 2018

Wij hebben drie gespreksavonden georganiseerd voor de omwonenden om de zorg te horen en vragen te beantwoorden. Hier is een verslag van gemaakt.

Print Icoon printen