Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Windpark Houten

Windmolen

Overlast melden

Heeft u last van geluid of slagschaduw van de windturbines? Meld het bij de RUD Utrecht. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Actuele zaken

Achtergrond

Gemeente Houten is voorstander van schone en duurzame energie. In 2040 wil zij klimaat- en energieneutraal zijn. Op dit moment wordt 4,6% van de energie duurzaam opgewekt. Om in de toekomst 100% duurzame energie te kunnen opwekken, is veel nodig. De windmolens aan de Veerwagenweg dragen bij aan deze doelstelling.

Windpark Houten kent een lange ontstaansgeschiedenis. In 2001 besloot de gemeenteraad in Houten windmolens te plaatsen. In 2005 bepaalde de raad dat de windturbines langs de Veerwagenweg op de Meerpaal konden komen. Sinds het najaar van 2013 is Windpark Houten met drie windturbines van elk 2 MW officieel in gebruik. In 2015 voerde Universiteit Utrecht een evaluatie uit van het windpark. Deze had als doel te leren van de ervaringen met het windpark. Eind 2015 discussieerde de gemeenteraad uitgebreid over de uitkomsten van de evaluatie. Resultaat van de raadsdiscussie was dat het college van burgemeester en wethouders met een aantal verbeteracties aan de slag zou gaan. 
Afgelopen jaren zijn in overleg met omwonenden verschillende acties uitgevoerd. Zo zijn er speciale 'uilenveren' en een demper geplaatst. Ook is een proef met een alternatief draaiprogramma gedaan. In maart 2019 rondde de gemeenteraad de evaluatie van Windpark Houten af.

Print Icoon printen