Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Windpark Houten

Windmolen

Overlast melden

Heeft u last van geluid of slagschaduw van de windturbines? Meld het bij de RUD Utrecht. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Actuele zaken

Achtergrond

Houten is voorstander van schone en duurzame energie. De windmolens aan de Veerwagenweg dragen ongeveer een kwart bij aan de 16% duurzame energiedoelstelling voor Houtense huishoudens, zoals dat staat in het collegeprogramma 2014-2018.

Windpark Houten kent een lange ontstaansgeschiedenis. In 2001 besloot de gemeenteraad in Houten windmolens te plaatsen. In 2005 bepaalde de raad dat de windturbines langs de Veerwagenweg op de Meerpaal konden komen. Sinds het najaar van 2013 is Windpark Houten met drie windturbines van elk 2 MW officieel in gebruik. In 2015 voerde Universiteit Utrecht een evaluatie uit van het windpark. Deze had als doel te leren van de ervaringen met het windpark. Eind 2015 discussieerde de gemeenteraad uitgebreid over de uitkomsten van de evaluatie. Resultaat van de raadsdiscussie was dat het college van burgemeester en wethouders met een aantal verbeteracties aan de slag zou gaan. 

Print Icoon printen