Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Zonnevelden

Zonnevelden

Uitnodigingskader zonnevelden

Het uitnodigingskader zonnevelden is in het voorjaar van 2020 geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat het kader inderdaad uitnodigend werkt voor initiatiefnemers. Drie zonnevelden met een totaal van 46 hectares zijn vergund. Maar verschillende partijen misten wel een integrale afweging van belangen. Denk hierbij aan landbouwwaarde van de grond, biodiversiteit en burgerparticipatie. Zowel ontwikkelaars, grondeigenaren als omwonenden gaven dit aan. Zij vragen van de gemeente  meer duidelijkheid over en sturing  op de kwaliteit van zonnevelden.

Om meer op kwaliteit te kunnen sturen, stelt het college nu aan de gemeenteraad voor om het beleid te gaan wijzigen. De gemeenteraad vergadert hier op 19 mei 2020 over. De raad kan het nieuwe beleid naar verwachting in november 2020 vaststellen.

Vergunningsstop

Het college heeft besloten tot een ‘vergunningsstop’ voor zonnevelden totdat het nieuwe beleid vastgesteld is. Dit is om te voorkomen dat zonnevelden vergund worden op basis van het oude beleid. In het oude beleid wordt minder op kwaliteit gestuurd. Dit betekent dat er geen vergunningen voor zonnevelden kunnen worden aangevraagd tot het nieuwe beleid in werking is. Naar verwachting is dit november 2020. Meer informatie over zonnevelden kunt u vinden op: http://www.zonneveldenhouten.nl/.

Print Icoon printen