Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Zonnevelden

Zonnevelden

Waarom zonnevelden?

Onze vraag naar stroom neemt toe. Zonne-energie is een manier om stroom zelf en zonder schadelijke uitstoot op te wekken. Daarom plaatsen mensen zonnepanelen op hun dak. Grotere aantallen zonnepanelen kunnen ook worden geplaatst op de grond. In Nederland groeit de vraag naar zonnevelden. Voor de gemeente dragen zonnevelden bij aan het halen van de klimaatdoelen.  

Gespreksavond zonnevelden

Op woensdag 20 september kwamen inwoners van Houten en andere geïnteresseerden bijeen om te praten over zonnevelden. Zonnevelden kunnen een grote impact hebben op het landschap en daarom vindt de gemeente het belangrijk de input van inwoners te horen. Deze input van inwoners wordt gebruikt bij het scherpstellen van het uitnodigingskader zonnevelden.

Uitnodigingskader zonnevelden

Tijdens de gespreksavond werd de website van het concept uitnodigingskader zonnevelden gepresenteerd. Het doel van het uitnodigingskader zonnevelden is:

  • inzichtelijk maken waar er in Houten mogelijk ruimte is voor zonnevelden; én
  • om alle belangrijke informatie over zonnevelden in Houten samen te brengen.

Zowel voor investeerders als voor enthousiaste of bezorgde burgers is hier informatie te vinden. Bij het vaststellen van het uitnodigingskader heeft de gemeente gesproken met experts, belangengroepen en inwoners.

Kansenkaart

Het buitengebied van Houten is in de kansenkaart opgedeeld in een aantal gebieden. Per gebied is aangegeven of de gemeente daar kansen ziet voor zonnevelden.

  • Rood = weinig kansrijk;
  • Oranje =  kansen onder voorwaarden;
  • Groen = kansrijk met beperkte voorwaarden.

Welke kleur een gebied krijgt hangt af van verschillende afwegingen. Zo is er onder andere rekening gehouden met: weidevogels, de Hollandse waterlinie, landschap, natuur en cultuurhistorie en de ontwikkelingen in een gebied.

Bestemmingsplan

Dit uitnodigingskader zorgt niet voor wijzigingen in bestemmingsplannen. Elke initiatiefnemer voor een zonneveld moet een vergunning aanvragen. Omwonenden hebben vervolgens de mogelijkheid om een zienswijze op de vergunning in te dienen. Als de vergunning wordt toegekend blijft het gebied de bestaande bestemming behouden en komt daar bovenop de bestemming voor een zonneveld. Andere vormen van energieopwekking of industrie kan niet onder deze bestemming gerealiseerd worden.

Print Icoon printen