Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Kringlopen

Noppes

De gemeente Houten vindt het sluiten van kringlopen belangrijk. We hebben zelfs als doel om in 2025 een circulaire stad te zijn. Dit betekent dat ‘afval’ niet meer waardeloos is en zomaar wordt verbrand. In plaats daarvan veranderen we afval in grondstoffen waar nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. De cirkel is dan weer rond.  Dit bespaart het milieu en kosten! Het sluiten van kringlopen vraagt om een andere manier van denken én van werken. Daarom is het belangrijk om er stap voor stap mee aan de slag te gaan. Op deze pagina leest u wat u kunt doen en wat de gemeente doet voor het sluiten van kringlopen.

Doet u mee?

De gemeente werkt hard om de doelstellingen te halen om in 2025 een circulaire stad te zijn waarbij we geen of nog heel weinig afval hebben. Dit is een mooie doelstelling, maar zonder de hulp van Houtense inwoners, bedrijven en instellingen lukt het niet! Ook u kunt bijdragen:

U kunt ook kijken op www.duurzaamhouten.nl voor handige tips om schoner en groener te leven en afval te verminderen. Start u een project dat bijdraagt aan bovengenoemde doelstelling? Of heeft u vragen over de informatie op deze pagina? Neem dan contact met ons op via duurzaam@houten.nl

Voorbeeldfunctie gemeente

De gemeente is actief bezig met het verbinden van kringlopen, bijvoorbeeld door te kiezen voor circulaire bureaustoelen, gemaakt van gerecyclede materialen die ook na gebruik als bureaustoel nog bruikbaar zijn voor andere toepassingen. Ook zijn de kartonnen koffiebekertjes die in het gemeentehuis gebruikt worden onderdeel van een kringloop. De bekertjes worden na gebruik namelijk verwerkt tot toiletpapier en handdoekjes. Bij inkopen van de gemeente wordt altijd gekeken hoe deze zoveel mogelijk circulair kunnen. Op deze pagina leest u hier meer over en vindt u meer voorbeelden.

  • Sinds 2018 hebben huishoudens kliko’s voor het plastic afval. Om afvalscheiding te bevorderen, wordt het restafval minder vaak opgehaald. Bijna 75% van het huishoudelijk afval wordt inmiddels gescheiden ingeleverd door inwoners.
  • Ook op het gemeentehuis wordt er afval gescheiden. Begin 2020 zijn op het gemeentehuis nieuwe bakken geplaats waardoor afvalscheiding wordt gestimuleerd.
  • De gemeente neemt deel aan de Circulair Inkopen Academy. Hier leren we over circulair inkopen en delen we ervaringen met andere gemeenten.
  • De gemeente heeft de Green Deal Cirkelstad getekend. Dit is een convenant tussen het Rijk, de U10, Utrecht, Amersfoort en regiogemeenten rond Utrecht.
  • De gemeente heeft het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Hiermee belooft de gemeente dat er bij inkopen gelet wordt op de effecten op people (mensen), planet (milieu) en profit/prosperity (welvaart). Naar aanleiding van deze ondertekening heeft de gemeente het Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen opgesteld.
  • De gemeente Houten was één van de genomineerden voor de MKB aanbestedings-award 2017. Daarmee laten we zien dat we lokale MKB (midden- en kleinbedrijf) partijen betrekken bij inkopen.

In het najaar van 2020 gaat de gemeente samen met betrokken bedrijven en maatschappelijke initiatieven aan de slag met het Actieplan Circulaire Economie. Het doel van dit plan is om concrete circulaire projecten van de grond te krijgen. Wilt u meedoen? Alle ideeën zijn welkom, u kunt mailen naar duurzaam@houten.nl

Logo Duurzaamheid

Print Icoon printen