Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Kringlopen

Lupine school

Op zoek naar bruikbare bouw- en of speelmateriaal?

Kom dan op 2 februari naar het schoolgebouw De Wegwijzer waar je prima bruikbare bouw- en speelmaterialen mee kunt nemen voordat het gesloopt gaat worden. U bent vanaf 8.30 uur tot 12.30 uur welkom op Lupine-oord 4.

Vanaf 4 februari start de sloop van het schoolgebouw De Wegwijzer. Het gebouw en het speelplein bevatten veel bruikbare materialen. Een sloopbedrijf haalt alle materialen eruit zodat u het kunt hergebruiken.

Tegen een kleine vergoeding kunt u materiaal meenemen. Een sloopbedrijf haalt alle materialen eruit zodat u het kunt hergebruiken.

Wilt u weten wat er verkocht wordt? Bekijk hier een overzicht. Of kijk op https://marktplaats.insert.nl/ voor het aanbod (zoek op: locatie 5 km van Houten).

Dit heet circulair slopen. Het betekent dat bij het slopen de materialen geen afval zijn maar worden ingezet of gebruikt bij nieuwe projecten of elders.

Percentage afvalscheiding

Kringlopen

De gemeente Houten vindt het sluiten van kringlopen belangrijk. Dit betekent dat ‘afval’ niet meer waardeloos is en zomaar wordt verbrand. In plaats daarvan veranderen we afval in grondstoffen waar nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Het sluiten van kringlopen vraagt om een andere manier van denken én van werken. Daarom is het belangrijk om er stap voor stap mee aan de slag te gaan. Op deze pagina leest u wat u kunt doen en wat de gemeente doet voor het sluiten van kringlopen.

De gemeente Houten heeft zichzelf de volgende doelen gesteld:

 • In 2018 scheidt Houten 75% van het huishoudelijk afval ter bevordering van hergebruik van grondstoffen.
 • In 2018 heeft Houten 10 voorbeelden van circulaire inkoop.
 • In 2018 zijn er in Houten 3 circulaire voorbeeldprojecten gerealiseerd.
 • In 2025 is Houten een circulaire stad.

Doet u mee?

De gemeente werkt hard om de doelstellingen te halen. Maar zonder de hulp van Houtense inwoners, bedrijven en instellingen lukt het niet! Ook u kunt ons hierbij helpen:

Start u een project dat bijdraagt aan bovengenoemde doelstellingen? Of heeft u vragen over de informatie op deze pagina? Neem dan contact met ons op via duurzaam@houten.nl

Voorbeeldfunctie gemeente

 • Sinds 2018 hebben huishoudens kliko’s voor het plastic afval. Om afvalscheiding te bevorderen, wordt het restafval minder vaak opgehaald. 
 • Ook op het gemeentehuis wordt er afval gescheiden.
 • De gemeente zet zich in om 10 producten circulair in te kopen van 2016-2018. Op deze pagina leest u hier meer over.
 • De gemeente neemt deel aan de Circulair Inkopen Academy. Hier leren we over circulair inkopen en delen we ervaringen met andere gemeenten.
 • De gemeente heeft de Green Deal Cirkelstad getekend. Dit is een convenant tussen het Rijk, de U10, Utrecht, Amersfoort en regiogemeenten rond Utrecht.
 • De gemeente heeft het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Hiermee belooft de gemeente dat er bij inkopen gelet wordt op de effecten op people (mensen), planet (milieu) en profit/prosperity (welvaart). Naar aanleiding van deze ondertekening heeft de gemeente het Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen opgesteld.
 • De gemeente Houten was één van de genomineerden voor de MKB aanbestedings-award 2017. Daarmee laten we zien dat we lokale MKB (midden- en kleinbedrijf) partijen betrekken bij inkopen.
Logo Duurzaamheid

Print Icoon printen