Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker
Banner Kringlopen

Kringlopen

Percentage afvalscheiding

De gemeente Houten heeft zichzelf de volgende doelen gesteld:

 • In 2018 scheidt Houten 75% van het huishoudelijk afval ter bevordering van hergebruik van grondstoffen.
 • In 2018 heeft Houten 10 voorbeelden van circulaire inkoop.
 • In 2018 zijn er in Houten 3 circulaire voorbeeldprojecten gerealiseerd.
 • In 2025 is Houten een circulaire stad.

Om deze doelen te halen, focust de gemeente zich de komende jaren onder andere op hergebruik en het sluiten van lokale kringlopen.

Doet u mee?

De gemeente werkt hard om de doelstellingen te halen. Maar zonder de hulp van Houtense inwoners, bedrijven en instellingen lukt het niet! Ook u kunt ons hierbij helpen:

 • Heeft u belangstelling voor materialen uit de voormalige basisschool Mozaïek, die binnenkort wordt gesloopt? Kom dan aanstaande donderdag 14 september tussen 19.00 en 20.00 uur naar de kijk-bijeenkomst in het gebouw aan de Putterhaag 2. Zo geef je producten een langer leven.
 • Scheid zoveel mogelijk uw afval, zodat het afval kan worden hergebruikt.
 • Recycle je spullen en koop ze tweedehands. Of maak gebruik van het Repair café
 • Vervang je boodschappen zo veel mogelijk voor lokale (streek)producten.
 • Sluit u aan bij lokale (kringloop)initiatieven uit Houten. Op het Houten Inwoners Platform vindt u per thema verschillende initiatieven.

Start u een project dat bijdraagt aan bovengenoemde doelstellingen? Of heeft u vragen over de informatie op deze pagina? Neem dan contact met ons op via duurzaam@houten.nl

Voorbeeldfunctie gemeente

 • De gemeente zet zich in om 10 producten circulair in te kopen. Een eerste stap is gemaakt met de inkoop van circulaire bedrijfskleding.
 • De gemeente neemt deel aan de Circulair Inkopen Academy. Hier leren we over circulair inkopen en delen we ervaringen met andere gemeenten.
 • De gemeente Houten heeft op 17 juni 2016 de Green Deal Cirkelstad getekend. Dit is een convenant tussen het Rijk, de U10, Utrecht, Amersfoort en regiogemeenten rond Utrecht.
 • Op 8 december 2016 heeft de gemeente Houten het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Hiermee belooft de gemeente dat er bij inkopen gelet wordt op de effecten op people (mensen), planet (milieu) en profit/prosperity (welvaart). Naar aanleiding van deze ondertekening heeft de gemeente het PDF icon Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (582 KB) opgesteld. Hierin zijn haar bestaande doelen en plannen met betrekking tot MVI samengebracht.
 • De gemeente Houten was één van de genomineerden voor de MKB aanbestedings-award 2017. Daarmee laten we zien dat we lokale MKB (midden- en kleinbedrijf) partijen betrekken bij inkopen. 
 • In het stadskantoor scheiden we ons afval. De komende jaren willen we ons afval scheidingspercentage vergroten door in te zetten op bewustwording.
Logo Duurzaamheid

Print Icoon printen